dsidata

Návod ako zakúpiť programový balíček v novom užívateľskom rozhraní


V tomto návode Vám ukážeme ako objednať programový balíček z našej ponuky cez nové užívateľské rozhranie (HDUI). Ak ešte nové užívateľské rozhranie nepoužívate, prepnite si ho.

Prečo a ako prepnúť staré užívateľské rozhranie na nové?

 

1. Stlačte tlačidlo "MENU" na diaľkovom ovládači k Vášmu Set-top boxu. Zobrazí sa hlavná ponuka.


2. Stlačením tlačidla "Doprava" na diaľkovom ovládači prejdite do časti "NASTAVENIA" a vyberte položku "TV Balíky".


3. V tejto časti vidíte všetky dostupné, ale aj v minulosti Vami už zakúpené TV balíčky.


4. Stlačením tlačidla OK sa zobrazia TV stanice, ktoré daný TV balíček obsahuje.


5. V prípade, že daný TV balíček chcete objednať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.


6. Zadajte nákupný PIN, ktorý ste si zvolili pri aktivácii Set-top boxu a potvrďte stlačením tlačidla OK.


7. Po úspešnom zadaní Nákupného PIN kódu je Váš balíček objednaný a vy ihneď môžete sledovať jeho obsah.