dsidata

Faxová služba

 

Faxová služba je založená na princípe virtuálneho faxu.

Prijem aj odosielanie je realizovane elektronickým spôsobom.

Prijímaný fax je zaslaný užívateľovi na emailovú adresu ako príloha vo formáte PDF. Zároveň je tento fax uložený v schránke doručených faxov na webovej stránke služby https://fax.dsidata.sk po dobu 6 mesiacov.

 

Odosielanie faxov je riešené podobne ako odosielanie emailov. Dokument, ktorý týmto spôsobom odošle sa vytlačí na faxovom prístroji príjemcu. Informácia o úspešnom alebo neúspešnom odoslaní je zaslaná na emailom. 
Podporovane formáty odosielaných dokumentov sú: PDF, TXT, PS (Postscript), obrázok TIF.

Služba je dostupná cez menu Moje DSi. Tu môžete okrem prijímania a odosielania faxov využiť aj ďalšie užitočné funkcie, napr.:

- prezerať prijate faxy
- otáčať fax o 180°
- preposlať emailom v PDF
- uložiť do počítača v PDF

Návod pre použitie Faxovej služby je k dispozícii na adrese https://fax.dsidata.sk/navod.pdf.