dsidata

AirMAX - nový výrazne rýchlejší prenos dát vzduchom

Táto služba dosahuje rýchlosť do 20 Mb/s.

Logickou evolúciou služieb bezdrôtového internetu sú služby komerčne nazývané AirMAX. Bezdrôtové pripojenie vďaka AirMAXu odteraz ponúka výrazne lepší zážitok zo surfovania po internete ako doposiaľ.

Výhodami tohto typu pripojenia sú hlavne stabilita, rýchlosť a kvalita. No hlavnou výhodou pre našich zákazníkov je samozrejme výhodná cena v pomere k vysokým rýchlostiam dosahovaným na tejto technológii.  

Viac informácií o  technológii AirMAX a aktuálnej dostupnosti služby nájdete v tomto článku. 

 


Cenník služieb

    

Air MAX (AM)

5 Mb 10 Mb 15 Mb  20 Mb 
Download (sťahovanie) 5 Mb/s 10 Mb/s 15 Mb/s  20 Mb/s 
Upload (odosielanie) 1 Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s 2 Mb/s
Dátové obmedzenia
Mobilná a webová aplikácia flexiTV
Dynamická verejná IP adresa
Mailbox a e-mail alias k mailovým schránkam 4x 4x 4x 4x
Webmail
Antivírusová ochrana
Air flexiTV so všetkými  stanicami - na 6 mesiacov bezplatne -

 

1 skladbu Mp3 (cca 10 MB) stiahnete za

16 sekúnd 8 sekúnd  5 sekúnd 4 sekundy
1 film v bežnej kvalite (cca 700 MB) stiahnete za 18,5 minúty 9 minút 6 minút 4 minúty
Zavedenie služby už za 1 € 1 € 1 € 1 €
Cena NOVÝ zákazník (24 mesiacov) 10,99 € 15,99 € 20,99 €  25,99 € 
Cena VERNÝ zákazník (24 mesiacov) 9,99 € 14,99 € 19,99 €

 24,99 € 

 

  Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať

Štandardné technické riešenie: Prípojka Wireless internet pre pásmo 5 GHz v interiéri pozostáva z vhodného rádiového zariadenia pre vonkajšie prostredie umiestného na konzole a do 10 m UTP kabeláže v interiéri.

Zavedenie služby pri prechode od iného poskytovateľa sa riadi bodom 4.3 cenníka flexi NET.

Verný zákazník je taký zákazník, ktorého Zmluva o využívaní dátovej siete poskytovateľa je staršia ako 36 mesiacov, služba nebola zrušená, dočasne odpojená a zákazník nemá nedoplatky vyplývajúce z tejto zmluvy. 

Ďalšie alternatívy viazanosti, detailný popis a podmienky priznania statusu verného zákazníka a mnohé iné dôležité informácie sa nachádzajú v cenníku služieb flexi NET.

 


Výhodná ponuka pre Vás:


 

       


 Ďalšie možnosti pripojenia do internetu:

Wifi
internet

 

 Bezdrôtové pripojenie 
až do 8 Mb/s.


Vybrať 

 Káblový
internet

 

Metalické rozvody v bytových domoch do 20 Mb/s.


Vybrať 

DSL
internet 

 

Metalické káblové rozvody - pevná linka až do 20 Mb/s.


Vybrať 

Optický
internet

 

Optické pripojenie
až do 250 Mb/s.


Vybrať