Flexi

HBO GO Postup ako aktivovať službu HBO GO.

Objednajte si niektorý z dvoch balíkov HBO Balík a Video, alebo HBO MaxPak a Video.

Po objednaní TV balíčkov navštívte stránku www.hbogo.sk.

Budete potrebovať údaje z konfiguračného protokolu, ktorý ste obdržali pri aktivácii služieb Flexi.

Vyberte možnosť "Prihlásenie cez operátora".

Zvolte operátora "flexiTV".

Vypíšte všetky povinné polia a zadajte kód PUK z Vášho konfiguračného protokolu IPTV služby v tvare “ID-PUK”
ID = Kód operátora (v prípade DSI DATA je to číslo 1)
PUK = PUK kód k Set Top Boxu nájdete vo vašom konfiguračnom protokole.

Po úspešnej aktivácii je váš účet pripravený.