Flexi

Vianočná súťaž o internet a digitálnu TV na 6 mesiacov. Ešte nemáte vianočný darček pre Vašich blízkych? Vyhrajte ho u nás!

My na  budúci rok oslavujeme 20 rokov s Vami, preto pripravujeme viacero rôznych aktivít pre Vás. Teraz pred Vianocami chceme urobiť radosť  20-tim z Vás. Ak ešte nehráte v našej vianočnej súťaži, zapojte sa do nej!

Súťaž prebieha na našej Facebookovej stránke

Súťaž trvá od piatka 11.12. 2020 do pondelka 21.12. 2020

Ako sa môžete aj Vy zapojiť do súťaže?
 1. Lajknite súťažný post a do komentára napíšte, že hráte s nami. Poteší nás to :-)
 2. Hlavne však uveďte meno osoby, ktorú by ste chceli obdarovať! A ak chcete, aby to bolo naozaj prekvapenie, tak nám jej meno radšej napíšte do súkromnej správy. 

Výhrou vo vianočnej súťaži je bezplatné poskytnutie služieb Rýchly Flexi internet a Komplexná Flexi TV na 6 mesiacov!

Pravidlá súťaže:

 

Zapojenie do súťaže: 

 • Súťaž prebieha na našej Facebookovej stránke - https://facebook.com/flexinet.sk.
 • Zapojená do súťaže je každá osoba(1), ktorá do komentára k súťažnému postu alebo do súkromnej správy napíše meno osoby, ktorej by chcela darovať internet a digitálnu televíziu Flexi.

Výhra a jej užívanie 

 • Výhrou v súťaži je poskytnutie služby Rýchly Flexi internet a Komplexná Flexi TV na 6 mesiacov zdarma, na najlepšej dostupnej technológii(2) v mieste poskytnutia výhry, ktoré si určí výherca. 
 • Výhru nie je možné vymeniť za iné plnenie.  
 • K zriadeniu pripojenia (v prípade potreby) a k poskytnutiu 100% zľavy na 6 mesiacov na naše služby, pristúpime v priebehu januára 2021, po vzájomnej dohode.  
 • Výherca, ktorý využíva naše služby Flexi internetu a digitálnej televízie Flexi TV získa 100% zľavu na tieto už poskytované služby. Navyše, ak aktuálne využíva nižšiu tarifu, aká je predmetom výhry, získa navýšenie na predmetnú tarifu (Rýchly Flexi internet a Komplexnú Flexi TV). Zľava sa týka aj poplatkov za prenajaté zariadenia bežne dodávané v rámci retailovej služby.  
 • Pokiaľ výherca využíva iba jednu z týchto služieb (Flexi internet alebo digitálna televízia Flexi TV),  s jeho súhlasom mu druhú službu na naše náklady sprevádzkujeme v rozsahu štandardného technického riešenia zavedenia služby a na obe služby poskytneme 100% zľavu na 6 mesiacov a prípadne zabezpečíme v predmetom čase navýšenie už existujúcej služby na tarifu zodpovedajúcu výhre. Zľava sa týka aj poplatkov za prenajaté zariadenia bežne dodávané v rámci retailovej služby. 
 • Pokiaľ výherca nevyužíva ani jednu z týchto služieb (Flexi internet alebo digitálna televízia Flexi TV),  s jeho súhlasom mu služby na naše náklady sprevádzkujeme v zmysle štandardného technického riešenia zavedenia služby a na obe služby poskytneme 100% zľavu na 6 mesiacov. Zľava sa týka aj poplatkov za prenajaté zariadenia bežne dodávané v rámci retailovej služby.  
 • Zavedenie služby a jej využívanie ako výhry pre výhercu, ktorý nie je našim zákazníkom alebo je existujúcim zákazníkom, no niektorú zo služieb pred získaním výhry nevyužíval, nepredstavuje žiaden záväzok využívať Flexi služby po uplynutí výherného obdobia. Ak výherca nebude chcieť pokračovať vo využívaní služieb po ukončení výherného obdobia, služby spoločnosť DSI DATA, a. s. na vlastné náklady bezplatne demontuje.  

Zlosovanie: 

 • Všetky platné komentáre budú vytlačené na papier a vložené do urny. Zlosovanie prebehne 22.12.2020 v priestoroch našich pobočiek, kde naši zamestnanci náhodne vyžrebujú 20 výhercov.
 • Zlosovanie bude spracované do videa, ktoré bude uverejnené 22.12.2020 popoludní na našej facebookovej stránke.  Tu teda môžete následne zistiť, či patríte k štastným výhercom: https://facebook.com/flexinet.sk.
 • Výhercov budeme rovnako kontaktovať priamo cez Facebook, so žiadosťou o doplnenie kontaktných informácií, za účelom poskytnutia výhry v zmysle pravidiel GDPR. 

Organizátor súťaže: 

DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377,  029 01  Námestovo, IČO: 36 399 493 

Zistite, aké služby sú dostupné u Vás doma!