dsidata

Ochrana komunikačných portov

Pravidelne sa stretávame s pokusmi neznámych útočníkov, ktorí hľadajú rôzne zraniteľnosti (zariadení, systémov) a snažia sa ich zneužiť.  Pokúšajú sa o automatický prienik, získanie dát, či o prípravu pôdy pre prípadný iný užšie zameraný útok.

Z bezpečnostných dôvodov a v záujme ochrany integrity siete a prevádzky nami poskytovaných služieb chránime formou obmedzenia komunikácie na službách prístupu do internetu z Cenníka služieb flexi NET spoločnosti DSi DATA komunikačné porty takto:

Protokol:komunikačný port Smer od zákazníka / k zákazníkovi Poznámka
TCP:22 k zákaznikovi SSH
TCP:23 k zákaznikovi Telnet
TCP:25 od zákazníka SMTP (viac v článku o ochrane TCP:25)
UDP:53 k zákaznikovi DNS
TCP/UDP:137,138,139 obidva smery Netbios
UDP:1900 obidva smery UPnP
TCP/UDP:7547 obidva smery Management Protocol (CWMP)
TCP:8291 k zákaznikovi Winbox
TCP:10000 k zákaznikovi rezervovaný port
TCP:10001 k zákaznikovi UniFi device discovery

Aplikovaná ochrana by nemala mať žiaden negatívny vplyv na prevádzku štandardných služieb. 

Riešime tým primárne ochranu zákazníka pred známym zneužívaním týchto portov, ktoré má za cieľ poškodiť zákaznikom.

V prípade akýchkoľvek problémov s komunikáciou na vyššie uvedených portoch nás kontaktujte prostredníctvom ticketu v ticketovom systéme zákazníckej zóny, e-mailom na adrese hotline@dsidata.sk alebo na bezplatnej telefónnej linke technickej podpory 0800601116.