dsidata

Získali sme certifikáty ISO 9001 a ISO 27001

Naša spoločnosť sa v roku 2012 rozhodla zaviesť štandardy ISO.  Intenzívne sme pracovali na zavedení noriem ISO 9001 a ISO 27001. Tieto normy riadia procesy v spoločnosti v oblasti manažmentu kvality a informačnej bezpečnosti.


Robili sme to preto, aby sme mohli byť našim zákazníkom skutočne dôveryhodným partnerom a hlavne sme chceli zefektívniť naše fungovanie a zvýšiť informačnú bezpečnosť, ktorá je pre nás kľúčová.

Túto povinnosť nám síce neukladá žiadna legislatíva, ale cítili sme to ako veľmi dôležitú úlohu, a tak sme sa, ako jedny z mála v oblasti telekomunikačných služieb, do zavádzania systémov ISO za pomoci konzultačnej spoločnosti MONARD consulting, s.r.o. naplno pustili.

Preverením našich krokov a aktivít v tejto oblasti boli certifikačné audity, ktoré sa u nás uskutočnili koncom februára 2013. Audity vykonala certifikačná autorita QSCert.
 
Výsledkom týchto certifikačných auditov bol návrh na udelenie certifikátov podľa noriem ISO 9001:2008 a ISO/IEC 27001:2005.

Oficiálne nám certifikáty prišiel osobne odovzdať riaditeľ certifikačného orgánu manažérskych systémov ISO, spoločnosti QSCert Ing.Marcel Šlúch. Riaditeľ certifikačnej autoriry QSCert Ing. Marcel Šlúch (vpravo) odovzdáva certifikáty konateľovi našej spoločnosti PaedDr. Jaroslavovi Draveckému (vľavo)
 
Hlavným zámerom všetkých noriem ISO je proces "trvalého zlepšovania" . My si jednoznačne uvedomujeme, že to znamená hlavne vážny a silný záväzok do budúcna, ktorý je v konečnom dôsledku významným benefitom pre Vás - našich zákazníkov.