Flexi

Všeobecné podmienky spoločnosti DSI DATA, a.s. platné od 16. 3. 2023


Všeobecné podmienky vydané v súlade so zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách

DSI DATA a. s.