Flexi

Návody a nastavenia Postupy krok po kroku.

V sekciách nižšie nájdete manuály a postupy, ktoré Vám môžu pomôcť pri komfortnom inštalovaní a využívaní našich služieb.

Webhostingové a doménové služby

Služba prístupu do internetu

Služby IPTV

Telefónne a faxové služby

Zariadenia

Doplnkové služby

Ak si neviete s nastavením zariadenia rady, obráťte sa na našu technickú podporu.

Kontakty

Webhostingové a doménové služby

FTP

V tejto sekcii nájdete manuály pre nastavenie FTP prístupov na FTP klientoch uvedených nižšie. FTP znamená File Transfer Protocol. Slúži na prenos súborov. Umožňuje užívateľovi, FTP klientovi prihlásiť sa k vzdialenému počítaču, pohybovať sa v jeho adresároch, nahrávať, kopírovať mazať a presúvať súbory.

Práca s databázou

Manuály pre nastavenie prístupu k MySQL databáze pomocu klientov uvedených nižšie. MySQL je entitno-relačná databáza, ktorá sa často používa pri programovaní dynamických webstránok alebo iných web aplikácií.


Služba prístupu do internetu


Služba IPTV


Telefónne a faxové služby

Konfigurácia aplikácií pre službu VoIP


Doplnkové služby


Máte otázky?

Napíšte nám a my radi Vaše otázky zodpovieme. Ak využívate naše služby, odporúčame komunikovať prostredníctvom ticketového systému v zákazníckej zóne, aby boli Vaše požiadavky riešené v kontexte Vašej zmluvy a služieb.
Viac informácii o ochrane Vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.flexi.sk/osobneudajeZistite, aké služby sú dostupné u Vás doma!