dsidata

aDSL od DSiDATA

aDSL pripojenie patrí k známym a overeným spôsobom pripojenia, ktoré je dostupné pre väčšinu lokalít kde pôsobíme. Pracuje na metalickej telekomunikačnej infraštruktúre, ktorú poznáte ako telefónne rozvody pre pevnú linku. Zriadenie pevnej linky však nie je podmienkou pre využívanie tejto služby. 


Prehľadné informácie o tomto produkte prinášame v tabuľke:


1 Zavedenie služby: Pripojenie je realizované pomocou aDSL káblových rozvodov. Každému užívateľovi je prípojka ukončená účastníckou zásuvkou priamo v byte užívateľa. V cene je dodávka základného ADSL WiFi routra podľa aktuálnej ponuky, aktivácia pripojenia.
Poznámka: Rýchlosti uvedené pri produktoch aDSL internet sú uvedené ako maximálne dosiahnuteľné. Na skutočnú maximálnu rýchlosť má vplyv stav metalického vedenia, jeho vzdialenosť od ústredne ako aj agregácia.


 


Informácie o aDSL Vám radi poskytneme na našej Zákazníckej linke 0850888019.

Kompletné informácie o našich produktoch nájdete v CENNÍKU.