dsidata

Bezdrôtový internet - pripojenie vzduchom

 

Táto služba dosahuje rýchlosť do 8 Mb/s.

Dátový signál sa šíri bezdrôtovo, teda vzduchom, ale táto technológia od čias “mikrovlniek” prešla nutným zásadným vývojom, ktorý jej možnosti a kvalitu značne posilnil.

Aj z tohto dôvodu na bezdrôtovej technológii poskytujeme služby do rýchlosti 8 Mb/s. 

Využívané zariadenia pracujú v nelicencovanom 5GHz pásme. 

 

Cenník služieb

    

Wireless (5GHz)

4 Mb

6 Mb

8 Mb

Download (sťahovanie) 4 Mb/s 6 Mb/s 8 Mb/s
Upload (odosielanie) 1 Mb/s 1 Mb/s 1 Mb/s
Dátové obmedzenia
Dynamická verejná IP adresa
Mailbox a e-mail alias k mailovým schránkam 4x 4x 4x
Webmail
Antivírusová ochrana
1 skladbu Mp3 (cca 10 MB) stiahnete za 20 sekúnd 10 sekúnd 6 sekúnd
1 film v bežnej kvalite (cca 700 MB) stiahnete za 24 min 16 min 9 min
Zavedenie služby už za 1 € 1 € 1 €
Cena NOVÝ zákazník (24 mesiacov) 10,99 € 13,99 € 19,99 €
Cena VERNÝ zákazník (24 mesiacov) 9,99 € 12,99 €  18,99 € 
  Vybrať Vybrať Vybrať

Štandardné technické riešenie: Prípojka Wireless internet pre pásmo 5 GHz v interiéri pozostáva z rádiového zariadenia pre vonkajšie prostredie umiestného na konzole (NS5 so základnou konzolou) a do 10 m UTP kabeláže v interiéri.

Zavedenie služby pri prechode od iného poskytovateľa sa riadi bodom 4.3 cenníka flexi NET.

Verný zákazník je taký zákazník, ktorého Zmluva o využívaní dátovej siete poskytovateľa je staršia ako 36 mesiacov, služba nebola zrušená, dočasne odpojená a zákazník nemá nedoplatky vyplývajúce z tejto zmluvy. 

Ďalšie alternatívy viazanosti, detailný popis a podmienky priznania statusu verného zákazníka a mnohé iné dôležité informácie sa nachádzajú v cenníku služieb flexi NET.


Výhodná ponuka pre Vás:

       


Ďalšie možnosti pripojenia do internetu:

Wifi AirMAX
internet

 

 Bezdrôtové pripojenie 
až do 20 Mb/s.


Vybrať 

 Káblový
internet

 

Metalické rozvody v bytových domoch do 20 Mb/s.


Vybrať 

DSL
internet 

 

Metalické káblové rozvody - pevná linka až do 20 Mb/s.


Vybrať 

Optický
internet

 

Optické pripojenie
až do 250 Mb/s.


Vybrať