dsidata

DSL internet - pripojenie metalickým káblom 

Táto služba dosahuje rýchlosť do 20 Mb/s.

Ide o metalické káblové rozvody telekomunikačnej infraštruktúry, ktoré poznáme ako telefónne rozvody pre klasickú pevnú linku.

Pokiaľ preferujete pripojenie prostredníctvom kábla je pre vás DSL pripojenie pohodlný a overený spôsob pripojenia do internetu. 

Túto službu poskytujeme bez akýchkoľvek dátových obmedzení. Výhodou je, že súčasťou dodávky je aj aDSL Wifi router (alebo v prípade potreby vDSL) v cene zavedenia služby. 

 

Cenník služieb

    

DSL

2 Mb 5 Mb 10 Mb  20 Mb 
Download (sťahovanie) 2 Mb/s 5 Mb/s 10 Mb/s  20 Mb/s 
Upload (odosielanie) 0,5 Mb/s 0,5 Mb/s 1 Mb/s 1 Mb/s
Dátové obmedzenia
Mobilná a webová aplikácia flexiTV
Dynamická verejná IP adresa
Mailbox a e-mail alias k mailovým schránkam 4x 4x 4x 4x
Webmail
Antivírusová ochrana
1 skladbu Mp3 (cca 10 MB) stiahnete za 40 sekúnd 16 sekúnd 8 sekúnd 4 sekundy
1 film v bežnej kvalite (cca 700 MB) stiahnete za 47 minút 18,5 minúty 9 minút 4,5 minúty
Zavedenie služby 35 €1 35 €1 35 €1 75 €2
Zvýšenie rýchlosti upload na 1 Mb/s

3,00 €

Cena NOVÝ zákazník (24 mesiacov) 9,99 € 14,99 € 16,99 € 31,99 € 
Cena VERNÝ zákazník (24 mesiacov) 9,99 € 13,99 €  15,99 €  30,99 €
  Vybrať Vybrať Vybrať Vybrať

Štandardné technické riešenie: Pripojenie je realizované pomocou DSL káblových rozvodov. Každému užívateľovi je prípojka ukončená účastníckou zásuvkou priamo v byte užívateľa. V cene je dodávka základného aDSL1 WiFi routra alebo vDSL2 WiFi routra podľa aktuálnej ponuky, aktivácia pripojenia. 

Samoinštalácia DSL pripojenia – Oživenie služby na mieste pripojenia vykoná zákazník  sám, podľa priloženého návodu. Nakonfigurované zariadenie pripravené na využívanie služby DSL Internet zasielame na dobierku. Súčasťou ceny dobierky je suma za zavedenie služby, poplatok za dodanie tovaru (v zmysle príslušného cenníka) a alikvótna čiastka mesačnej platby za zvolenú službu.

Verný zákazník je taký zákazník, ktorého Zmluva o využívaní dátovej siete poskytovateľa je staršia ako 36 mesiacov, služba nebola zrušená, dočasne odpojená a zákazník nemá nedoplatky vyplývajúce z tejto zmluvy. 

Ďalšie alternatívy viazanosti, detailný popis a podmienky priznania statusu verného zákazníka a mnohé iné dôležité informácie sa nachádzajú v cenníku služieb flexi NET.


       

 
 

Ďalšie možnosti pripojenia do internetu:

Wifi
internet


 Bezdrôtové pripojenie 
až do 8 Mb/s.Vybrať

 Wifi AirMAX
internet


 Bezdrôtové pripojenie 
až do 20 Mb/s.Vybrať

Káblový
internet


Metalické rozvody v bytových domoch do 20 Mb/s.Vybrať

Optický
internet


Optické pripojenie
až do 250 Mb/s.Vybrať