dsidata

Nové všeobecné podmienky

Radi by sme vám oznámili, že sme 19.12.2018 zverejnili nové všeobecné podmienky pri poskytovaní našich služieb. 

Najpodstatnejšou zmenou vo všeobecných podmienkach je zmena právnej formy spoločnosti na DSI DATA, a.s., ktorá je právnym nástupcom DSI DATA s.r.o. a vstupuje do práv a povinností zo všetkých právnych vzťahov z doteraz uzatvorených zmlúv. Identifikačné a kontaktné údaje zostávajú nezmenené.

Nové všeobecné podmienky nájdete tu!