Flexi

Postup ako aktivovať službu HBO Max - Nový uživateľ

 • V hlavnom menu prejdite do časti Nastavenia a zvoľte sekciu TV Balíky.

 • Zobrazí sa Správa TV balíčkov.

 • Potvrďte tlačidlom OK.

 • V zozname TV balíčkov vyhľadajte balíček HBO+HBO Max. Stlačením tlačidla OK zobrazíte obsah balíčka. 

 • Zobarzí sa vám detailný zoznam TV staníc, ktorý daný balíček obsahuje spolu s inštrukciami na aktiváciu.

 • Objednanie balíčka potvrďte stlačením tlačidla OK "Objednať".

 • Zobrazí sa výzva na zadanie nákupného PIN kódu.

 • Zadajte váš nákupný PIN a potvrďte tlačidlom OK.

 • Balíček máte zakúpený.

Ak sa vám TV stanice zo zakúpeného balíčka nezobrazujú v Zozname kanálov, je potrebné pridať TV stanice do aktivovaného Zoznamu kanálov.

 • Po objednaní TV balíčka HBO Max navštívte stránku www.hbomax.com

 • V pravom hornom rohu kliknite na PRIHLÁSIŤ SA.

 • Zvolte možnosť PREPOJIŤ ÚČTY.

 • Zobrazí sa ponuka s poskytovateľmi v ktorej vyberte flexiTV.

 • Budete potrebovať údaje z konfiguračného protokolu, ktorý ste obdržali pri aktivácii služieb Flexi.

 • Do vyznačeného poľa zadajte PUK kód z vášho registračného protokolu v tvare:
„1-PUK kód"

V prípade že máte k Vašej IPTV službe aktívnych viac ako jeden STB a pre každý STB máte osobitný PUK kód, môžete použiť ľubovoľný z nich.

 • Vyplnte všetky povinné polia a údaje potvrďte stlačením tlačidla VYTVORIŤ ÚČET.

 • Po úspešnom vytvorení účtu je váš profil aktivovaný.