dsidata

Videomanuály k obsluhe digitálnej káblovej televízie flexiTV

Prechod na nové užívateľské rozhranie (HDUI)

Nové rozhranie si prepnete v ponuke STB: Hlavné menu / Nastavenia / Prepnúť verziu portálu. 

 1. Stlačte MENU na diaľkovom ovládači k Vášmu Set-top boxu. Zobrazí sa hlavná ponuka.
 2. Prejdite do časti "Nastavenia".
 3. Vyberte položku "Prepnúť verziu portálu".
 4. Voľbu potvrďte. Zaháji sa štartovací proces.

​Po reštartovaní je Váš Set-top box pripravený na používanie s novým užívateľským rozhraním.

 

 

Diaľkový ovládač k STB

 • Diaľkový ovládač je nevyhnutnou súčasťou ovládania digitálnej TV a pre jednoduché sledovanie TV stačí používať tlačidlá prepínania kanálovhlasitosti.
 • Tlačidlo BACK = NASPAŤ (zahnutá šípka) slúži na zrušenie akejkoľvek voľby, ktorú si neželáte uskutočniť. Jednoducho sa dá aj povedať, ak si nie ste istí svojou voľbou, stlačte tlačidlo BACK a vrátite sa späť k predošlému kroku.
 • Kurzorové tlačidlá v kruhovom ovládači slúžia na pohyb DOĽAVA, DOPRAVA, HORE či DOLE v ktorejkoľvek položke ponuky.
 • Pre potvrdenie výberu vybratej položky slúži tlačidlo OK v strede diaľkového ovládača.
 

Objednávanie programových balíčkov

 • Naša digitálna káblová televízia má množstvo zaujímavých a užitočných funkcií, medzi ktoré patrí aj možnosť objednania alebo zmeny programových balíčkov!
 • Programové balíčky je možné objednať priamo prostredníctvom menu na obrazovke TV.
 • Úhrada za zakúpenú službu bude zaúčtovaná v najbližšej vystavenej faktúre.
 • Balíček budete mať k dispozícii, až do momentu, keď sa ho rozhodnete zrušiť.
 • Minimálna predplatná doba je 1 mesiac. 
 • Zakúpené balíčky sú aktívované ihneď. 

 

Základná obsluha flexiTV

 • Aktuálne a dôležité informácie pri sledovaní TV získate zobrazením informačnej lišty. Aktivujete ju stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači.
 • Informačná lišta zobrazuje informácie o TV stanici, o práve vysielanej relácii a o nasledujúcej relácii.
 • Informačná lišta ďalej obsahuje časovú os, ktorá informuje o tom, koľko času ostáva do konca relácie. Doplňujúce informácie ako je dátumčas nájdete v pravej hornej časti obrazovky.  Okrem toho  informačná lišta obsahuje v spodnej časti dve voľby Možnosti a Kanály.
 

Prispôsobenie TV kanálov

 • Pre vstup do tejto položky menu je nutné zadať rodičovský PIN. Po úspešnom zadaní PIN kódu máte možnosť aktivovať niektorý z tématických zoznamov a sledovať tak iba TV kanály nachádzajúce sa v tomto zozname alebo Vytvoriť nový zoznam. Prehľadný sprievodca vás prevedie možnosťou vytvorenia vlastného zoznamu TV staníc.
 • V časti Zoznamy kanálov môžete taktiež upravovať predtým vami vytvorené zoznamy, či meniť poradie zobrazovania zvolených alebo preddefinovaných TV kanálov.
 • Zoznamy kanálov si môžete jednoducho vytvárať a upravovať aj v pohodlnom prostrední mobilného zariadenia, alebo v Zákazníckej zóne.
 

Elektronický programový sprievodca - EPG

 • Elektronický programový sprievodca nahrádza v plnom rozsahu klasický tlačený televízny program.
 • EPG aktivujete stlačením tlačidla „EPG“ alebo „TV“ na diaľkovom ovládači. V programovom sprievodcovi sú zobrazené vysielané programy TV staníc na časovej lište.
 • Aktuálny čas ukazuje červená vertikálna čiara. V rámci EPG sa pohybujete šípkami doľava, doprava, hore, dole.
 • TV program si môžete pozrieť až 14 dní dopredu alebo dozadu.
 

Nahrávanie relácií a programovanie nahrávania

 • Všetky funkcie súvisiace s nahrávaním nájdete v hlavnom menu v časti NAHRÁVANIE.
 • Jednou a zároveň aj najjednoduchejšou z možností ako nahrať práve vyselanú reláciu je stlačiť tlačidlo červená guľôčka, alebo tlačidlo REC na diaľkovom ovládači.
 • Nahrať sledovanú reláciu môžete aj vo voľbe MOŽNOSTI. Môžete Nahrať túto reláciu, Nahrať všetky epizódy, pokiaľ má relácia viacej častí, alebo Naplánovať nahrávku, kde môžete detailne naplánovať nahrávanie.
 • CELKOVÁ KAPACITA - Zobrazuje využitý a voľný nahrávací priestor, ktorý máte k dispozícii.
 • Plánovať a spravovať nahrávky môžete aj v pohodlnom prostredí mobilnej aplikácie flexiTV, alebo v zákazníckej zóne na stránke www.flexi.sk.
 

Mobilná aplikácia flexiTV

 • Mobilná aplikácia flexiTV je dostupná zadarmo pre mobily a tablety v App Store alebo Google play.
 • Umožňuje sledovať rovnaký obsah ako cez klasický STB.
 • Do aplikácie sa prihláste prihlasovacími údajmi do svojho flexi účtu.
 • Mobilná aplikácia umožňuje sledovanie pod jedným prihlásením najviac na 3 zariadeniach. Ak ste tento limit dosiahli a chcete sledovať aplikáciu na inom zariadení, odstráňte zo zoznamu niektoré zo skôr pridaných zariadení.