dsidata

Sledovanie relácií od začiatku

 

Prídete domov z práce a chcete si pozrieť aktuálne správy, ale už sa pomaly končia. Stačí ak zoberiete do ruky diaľkový ovládač a môžete ich okamžite sledovať od začiatku. 

Je to jednoduché, lebo naša digitálna televízia umožňuje sledovať mnohé TV programy od začiatku bez toho, že by ste ich predtým sledovali. Nikdy sa Vám teda nestane, že zmeškáte Váš obľúbený program. 

 

 

V prípade, že stlačíte tlačidlo „OK“ pri sledovaní relácie od začiatku, zobrazí sa špeciálna informačná lišta. Je to lišta, ktorá okrem toho, že zobrazuje názov relácie, jej trvanie a časovú os, umožňuje program posúvať dopredu aj dozadu, prípadne ho môžete zastaviť. 

TIP!  Sledovať relácie od začiatku môžete, ak stlačíte zdvojenú šípku na diaľkovom ovládači dvakrát za sebou.

 

  Informácia o Sledovaní relácií od začiatku: Celkovo je táto funkcia dostupná až na cca 80 najsledovanejšich televíznych staniciach. Kompletný zoznam televíznych staníc, na ktorých je k dispozícii táto funkcionalita získate na zákazníckych centrách našej spoločnosti.