dsidata

Cenníky služieb

Cenníky služieb pre domácnosti - zahŕňajú služby prístupu do internetu, služby digitálnej káblovej televízie IPTV, telefónne služby a webhostingové služby, ktoré môžu byť využívané ako súčasť internetového pripojenia, alebo samostatne:

 

Cenník dátových služieb pre stredné a veľké organizácie - zahŕňa dátové služby a služby prístupu do internetu typu Office internet a Internet Business určených pre náročnejších zákazníkov a  špeciálne aplikácie v oblasti telekomunikácií. Okrem dátových a internetových služieb obsahuje cenník služieb inštalácie a prevádzky telefónnych ústrední a hlasových službe na báze moderných technoógií VoIP. Informácie o produktoch určených firemným zákazníkom sú k dispolzícii na www.dsidata.sk

 

Prečítajte si informáciu o odporúčaných formách úhrad Vaších faktúr.