Flexi

Čo robiť v prípade, ak... ...vám prestala fungovať niektorá z našich služieb?

Z času na čas sa stane, že niečo prestane fungovať a v takej chvíli je dobré vedieť ako zistiť, kde nastala chyba a ako by ju bolo možné odstrániť.

V tomto článku si ukážeme, kde a aké chyby sa objavujú najčastejšie a čo môžete urobiť, aby ste svoju elektronickú domácnosť dostali čo najrýchlejšie do prevádzky.

Aký problém so službou sa vyskytol u vás?

Vyberte jednu z kategórií, ktorej sa váš problém so službou týka.

Problémy s pripojením do internetu

 • Úplne nefunkčné pripojenie
 • Vypadávanie pripojenia
 • Pomalé pripojenie/vysoká odozva
 • Nedostatočné pokrytie wifi

Problémy s televíziou

 • Úplná nefunkčnosť televízie
 • Problém s obrazom/zvukom
 • Vypadávanie TV
 • Nefunkčný diaľkový ovládač
 • Webová/mobilná TV – nefunkčnosť

Problémy so zariadeniami

 • Zariadenie vôbec nefunguje
 • Problém s opätovným zapojením káblov
 • Problém s pripojením vlastného routra

Problémy so službou telefonovanie

 • Nefunkčné volanie/prijímanie hovorov
 • Nepočuť volaného / volajúceho
 • Bezdrôtová rúčka sa nechce pripojiť k základni

Problémy s mailovými službami

 • Nefunkčnosť prihlásenia do emailu
 • Nechce odoslať / prijať mail
 • Vyžiadaný mail končí v spame
 • Problém pri zmene hesla

Problémy s hostingom

 • Nefunkčnosť prihlásenia na FTP server
 • Chyba pri kopírovaní súborov na FTP
 • Nejde načítať moju web stránku
 • Nejde objednať doménu
 • Problém s predĺžením platnosti domény

Problémy so zákazníckym portálom

 • Problém s registráciou účtu
 • Nefunkčnosť prihlásenia do účtu
 • Problém so zmenou hesla
 • Problém s pripárovaním ďalšej zmluvy
 • Nefunkčnosť niektorých sekcií - oprávnenia

Čo sa stalo?

Vo väčšine prípadov však ide iba o niekoľko opakujúcich sa porúch, ktoré nie je až také zložité identifikovať a odstrániť.

 • výpadok internetu

 • výpadok wifi signálu

 • pomalý internet

 • výpadok elektrickej energie

Mnohí majú za sebou elektrikárske skúšky v podobe pár správnych úderov do zariadenia, ktoré sa po tejto oprave tvári ako opravené. Veci medzi nebom a zemou sú nevyspytateľné, ale ani mačka nemá v lepšom prípade viac ako 9 životov a vaše zariadenie jednému z vašich ozdravovacích úderov nakoniec podľahne. Ešte pred samotnou masážou zariadenia skúste prísť na chybu, možno vás to ani toľko nebude bolieť.

Vypadnutý internet

Vypadnutý internet

Keď vypadne internet od poskytovateľa, vypadne na všetkých zariadeniach.

 • skontrolujte kontrolku WLAN na vašom routri

 • vypnite, 2 minúty počkajte a znova zapnite router

 • počkajte 15 - 30 minút od výpadku

 • ak porucha pretrváva, nahláste poruchu

Poruchy bývajú rôzne a každá z nich sa okrem prerušenia spojenia prejavuje špecifickým spôsobom. Pri výpadku internetu od poskytovateľa bliká kontrolka WLAN zvyčajne červenou farbou. Príčin môže byť niekoľko, najlepšie čo v tejto chvíli môžete urobiť je reštartovať váš router a počkať, či sa opätovne prihlási do siete. Ak porucha trvá viac ako 20 minút, ešte pred senzáciou na sociálnych sieťach nám ju nahláste, aby sme o nej vedeli skôr ako vaši fanúšikovia na sociálnych sieťach.

Wi-Fi signál

Wi-Fi signál

Zistiť intenzitu signálu Wi-Fi nie je zložité a rovnako ani riešenie tohto problému.

 • zistite silu signálu routra a choďte bližšie

 • zistite, koľko zariadení je k routru pripojených

 • zistite maximálnu rýchlosť vášho internetového pripojenia
 • reštartujte router

Mnohí si to ani neuvedomujú, ale v bežnej domácnosti je k routru pripojených v priemere 20-30 zariadení. Podľa vzdialenosti a intenzity Wi-Fi signálu klesá priamo úmerne aj rýchlosť pripojenia. Zvyšok je už iba jednoduchá matematika, kde rozdeliť 10 Mb/s internetové pripojenie medzi 30 zariadení je kúzelný výkon a bolo by dobré zvýšiť rýchlosť vášho internetového pripojenia.

Pomalý internet

Váš internet využívate na hranici jeho rýchlosti, potrebujete rýchlejší

 • zrátajte počet zariadení využívajúcich internet

 • zistite rýchlosť vášho internetového pripojenia

 • obmedzte pripojenie niektorých zariadení

 • zvýšte rýchlosť vášho internetového pripojenia

Čo pred 20 rokmi bolo iba Sci-Fi, je dnes už otravnou realitou. Na jedno 10 Mb/s pripojenie chcete prevádzkovať SMART domácnosť, ale výsledkom je iba vaša nervozita z pomalého internetu. Bohužiaľ, lepšie (pomalšie) to už nikdy nebude a ak internetové pripojenie nenavýšite teraz, okolnosti vás to donútia urobiť možno o pol roka. 

Nebúchajte po zariadeniach

Nebúchajte po zariadeniach

Ani v jednom z prípadov nebola potrebná hrubá sila, aby sme prišli na poruchu.

 • búchaním internet nepripojíte

 • búchaním internet nezrýchlite

 • búchaním Wi-Fi signál nezosilníte

 • búchaním rozbíjate svoje zariadenie

Hrubou silou poškodíte zariadenie a spôsobíte tak iba závažnejšiu poruchu, ktorej odstránenie môže trvať podľa okolností aj do druhého dňa. Uvedené prípady ako zistiť, kde vlastne nastala porucha, sú niekoľko minútové záležitosti a nevyžadujú odborné znalosti. A vo veľa prípadoch to na opravu stačí.