Flexi

Čo robiť v prípade, ak... ...vám prestala fungovať niektorá z našich služieb?

Z času na čas sa stane, že niečo prestane fungovať a v takej chvíli je dobré vedieť ako zistiť, kde nastala chyba a ako by ju bolo možné odstrániť.

V tomto článku si ukážeme, kde a aké chyby sa objavujú najčastejšie a čo môžete urobiť, aby ste svoju elektronickú domácnosť dostali čo najrýchlejšie do prevádzky.

Aký problém so službou sa vyskytol u vás?

Vyberte jednu z kategórií, ktorej sa váš problém so službou týka.

Pripojenie do internetu

 • Úplne nefunkčné pripojenie
 • Vypadávanie pripojenia
 • Pomalé pripojenie/vysoká odozva
 • Nedostatočné pokrytie wifi

Televízia

 • Úplná nefunkčnosť televízie
 • Problém s obrazom/zvukom
 • Vypadávanie TV
 • Nefunkčný diaľkový ovládač
 • Nefunkčnosť mobilnej / webovej flexiTV

Zariadenia / Hardvér

 • Zariadenie vôbec nefunguje
 • Problém s opätovným zapojením káblov
 • Problém s pripojením vlastného routra

Telefonovanie / VoIP

 • Nefunkčné volanie/prijímanie hovorov
 • Nepočuť volaného / volajúceho
 • Bezdrôtová rúčka sa nechce pripojiť k základni

Mailové služby

 • Nefunkčnosť prihlásenia do emailu
 • Nechce odoslať / prijať mail
 • Vyžiadaný mail končí v spame
 • Zmena hesla

Hosting / Domény

 • Nefunkčnosť prihlásenia na FTP server
 • Chyba pri kopírovaní súborov na FTP
 • Nejde načítať moju web stránku
 • Nejde objednať doménu
 • Problém s predĺžením platnosti domény

Zákaznícka zóna

 • Problém s registráciou účtu
 • Nefunkčnosť prihlásenia do účtu
 • Zmena hesla
 • Problém s pripárovaním ďalšej zmluvy
 • Nedostatočné oprávnenia

Čo sa stalo?

Vo väčšine prípadov však ide iba o niekoľko opakujúcich sa porúch, ktoré nie je až také zložité identifikovať a odstrániť.

 • výpadok internetu

 • výpadok wifi signálu

 • pomalý internet

 • výpadok elektrickej energie

Mnohí majú za sebou elektrikárske skúšky v podobe pár správnych úderov do zariadenia, ktoré sa po tejto oprave tvári ako opravené. Veci medzi nebom a zemou sú nevyspytateľné, ale ani mačka nemá v lepšom prípade viac ako 9 životov a vaše zariadenie jednému z vašich ozdravovacích úderov nakoniec podľahne. Ešte pred samotnou masážou zariadenia skúste prísť na chybu, možno vás to ani toľko nebude bolieť.

Vypadnutý internet

Nefunkčné pripojenie k internetu

Keď prestane fungovať internet od poskytovateľa, prestane fungovať na všetkých zariadeniach.

 • skontrolujte kontrolku WAN na vašom routri (označovaná aj symbolom "zemegule")

 • vypnite router a počkajte, pokiaľ všetky kontrolky zhasnú, následne ho znova zapnite

 • ak porucha pretrváva aj po reštarte routra, nahláste poruchu

Poruchy bývajú rôzne a každá z nich sa okrem prerušenia spojenia prejavuje špecifickým spôsobom. Pri výpadku internetu od poskytovateľa bliká kontrolka WAN zvyčajne červenou farbou. Príčin môže byť niekoľko, najlepšie čo v tejto chvíli môžete urobiť, je reštartovať váš router a počkať, či sa opätovne prihlási do siete. Ak porucha trvá aj naďalej po všetkom vašom vynaloženom úsilí, ešte pred senzáciou na sociálnych sieťach nám ju nahláste, aby sme o nej vedeli skôr ako vaši fanúšikovia na sociálnych sieťach.

Wi-Fi signál

Wi-Fi signál

Zistiť intenzitu signálu Wi-Fi nie je zložité a rovnako ani riešenie tohto problému.

 • zistite silu signálu routra a choďte bližšie

 • zistite, koľko zariadení je k routru pripojených

 • zistite maximálnu rýchlosť vášho internetového pripojenia
 • reštartujte router

Mnohí si to ani neuvedomujú, ale v bežnej domácnosti je k routru pripojených v priemere 20-30 zariadení. Podľa vzdialenosti a intenzity Wi-Fi signálu klesá priamo úmerne aj rýchlosť pripojenia. Zvyšok je už iba jednoduchá matematika, kde rozdeliť 10 Mb/s internetové pripojenie medzi 30 zariadení je kúzelný výkon a bolo by dobré zvýšiť rýchlosť vášho internetového pripojenia.

Pomalý internet

Váš internet využívate na hranici jeho rýchlosti, potrebujete rýchlejší

 • zrátajte počet zariadení využívajúcich internet

 • zistite rýchlosť vášho internetového pripojenia

 • obmedzte pripojenie niektorých zariadení

 • zvýšte rýchlosť vášho internetového pripojenia

Čo pred 20 rokmi bolo iba Sci-Fi, je dnes už otravnou realitou. Na jedno 10 Mb/s pripojenie chcete prevádzkovať SMART domácnosť, ale výsledkom je iba vaša nervozita z pomalého internetu. Bohužiaľ, lepšie (pomalšie) to už nikdy nebude a ak internetové pripojenie nenavýšite teraz, okolnosti vás to donútia urobiť možno o pol roka. 

Nebúchajte po zariadeniach

Nebúchajte po zariadeniach

Ani v jednom z prípadov nebola potrebná hrubá sila, aby sme prišli na poruchu.

 • búchaním internet nepripojíte

 • búchaním internet nezrýchlite

 • búchaním Wi-Fi signál nezosilníte

 • búchaním rozbíjate svoje zariadenie

Hrubou silou poškodíte zariadenie a spôsobíte tak iba závažnejšiu poruchu, ktorej odstránenie môže trvať podľa okolností aj do druhého dňa. Uvedené prípady ako zistiť, kde vlastne nastala porucha, sú niekoľko minútové záležitosti a nevyžadujú odborné znalosti. A vo veľa prípadoch to na opravu stačí.