Flexi

Deaktivácia prednastavených a aktivácia TV balíčkov podľa vlastného výberu Návod

V hlavnom menu zvoľte Nastavenia a TV balíky.

Otvorí sa správa TV balíkov.

Prejdite do balíčka s názvom vašej TV tarify.

Balíček odhláste.

V prípade Rozšírenej Flexi TV si vyberte celkom 3 balíčky podľa vlastného výberu. V prípade Komplexnej Flexi TV si vyberte celkom 6 balíčkov podľa vlastného výberu. Vybrať môžete spomedzi TV balíčkov 1-16.
 

Jednotlivé vybraté balíčky jednoducho objednajte, akoby šlo o bežné objednanie TV balíčka. Budete na to potrebovať PIN kód nákupu, ktorý ste si zvolili pri aktivácii TV.

Po zakúpení balíčka je balíček ihneď aktívny.

Tento postup opakujte v prípade Rozšírenej TV (3 balíčky) a v prípade Komplexnej TV (6 balíčkov). Za tieto balíčky vám nebude účtovaný žiadny poplatok.