Flexi

Informačná lišta Kanály

Zobrazí sa zoznam kanálov a práve vysielaných relácií. Po zozname sa pohybujete stláčaním šípky nadol/nahor, alebo rýchlym posunom o celú stránku hore/dole použitím tlačidiel „CH + /-“

Kanály vyvoláte stlačením tlačidla „Doprava“ kruhového ovládača.


Zoznamy kanálov

TV stanice si môžete tématicky vyberať podľa žánrov alebo spomedzi svojich vlastných zoznamov kanálov, ktoré ste si vytvorili. Takto vytvorené zoznamy kanálov môžete prepínať na jednotlivých STB v domácnosti, ktoré máte prihlásené pod jedným účtom.

  • Zoznamy kanálov môžete vytvárať aj prostredníctvom webovej aplikácie Flexi TV, kde je vytváranie a následne spravovanie zoznamov oveľa pohodlenejšie.

Kanály

Tu sa nachádzate po vyvolaní tejto voľby. Vidíte aktuálne vysielané relácie Vami zvoleného zoznamu kanálov.

  • Môžete si zvoliť ktorýkoľvek kanál a stlačením tlačidla „OK“ na diaľkovom ovládači prejsť k jeho sledovaniu.

Programy

Detailný televízny program zvoleného TV kanála na najbližších 14 dní a zároveň prehľad dostupných archivovaných relácií za posledných 14 dní.

  • Zelený pásik označuje relácie, ktoré je možné ihneď sledovať.

Kurzorovými tlačidlami sa pohybujete smerom hore a dole a v prípade, že Vás nejaká relácia zaujala, stlačením tlačidla „OK“ sa zobrazia ďalšie možnosti.


O relácii

Podrobné informácie o zvolenej relácii ako názov relácie, herecké obsadenie, réžia, dĺžka relácie, dátum a čas vysielania a stručný obsah.


Možnosti

K vybranému TV kanálu máte na výber:

  • Prepnúť na kanál - prepne na živé vysielanie

  • Sledovať teraz - spustí prehrávanie zvolenej relácie z archívu

  • Nahrať túto reláciu - nahrá zvolenú reláciu

  • Nahrať všetky epizódy - nahrá všetky časti seriálu