Flexi

Faktúry Odporúčané spôsoby platby

Za využívanie internetových, hlasových alebo IPTV služieb vám pravidelne mesačne zasielame faktúry.

Odporúčame realizovať úhrady formou INKASA.

Faktúry sú zasielané mesačne.

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Výška faktúrovanej mesačnej čiastky sa môže podľa typu služby, vyúčtovania jednorázových služieb alebo započítania zliav líšiť.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok vám naši pracovníci radi poradia na čísle 043/2388940.

 

Inkaso je pre Vás najvýhodnejšia a najjednoduchšia forma realizácie úhrad.

  • Platby realizujeme my, preto je nenáročné na čas.
  • Suma je vo výške mesačnej faktúry.
  • Odchádza z Vášho účtu so správnym variabilným symbolom.
  • Platba je okamžite zúčtovaná.
  • Pohyby sú prehľadné a ľahko overiteľné

Ako nastaviť inkaso?

Inkaso nastavíte jednoducho v Zákazníckej zóne.

krok 1

V Zákazníckej zóne v časi Môj účet/Fakturácia a platby pridajte žiadosť o zriadenie inkasa (Mandát na inkaso).

krok 2

Zo zoznamu čakakjúcich žiadostí si vytlačte, alebo pošlite mailom tlačivo Mandát na inkaso.

krok 3

Jeden podpísaný originál  nám doručte poštou na našu poštovú adresu:
DSI DATA, a.s., P.O. Box 56, 02901 Námestovo
Po jeho obdržaní Vám pošleme notifikáciu o zriadení inakasa.

krok 4

Vytlačenú kópiu odovzdajte vo svojej banke, prípadne autorizujte inkaso cez Internet banking (bez tohto kroku nebude zriadenie inkasa funkčné).

Platobný príkaz

  • IBAN: SK30 7500 0000 0040 0763 1524 
  • SWIFT: CEKOSKBX

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry. Platobný príkaz môžete pravidelne mesačne zadávať vo Vašej banke, prípadne cez internetbanking alebo iným spôsobom na náš účet.

Trvalý príkaz

Vzhľadom na premenlivú výšku platieb za jednotlivé mesiace Vám neodporúčame zadávať trvalý príkaz na úhradu. V prípade, že sa pre tento typ platby napriek odporúčaniu rozhodnete, ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej zmluvy o pripojení (pred lomítkom). V prípade, že Vaše číslo zmluvy obsahuje znak "/", do špecifického symbolu uveďte číslo zmluvy za lomítkom.

Zistite, aké služby sú dostupné u Vás doma!