Flexi

Webhostingové a doménové služby Postupy krok po kroku.

Elektronická pošta, e-mail

Manuály obsahujú vzhľadom na veľký rozsah funkcionality jednotlivých aplikáci informácie k základným a nevyhnutným nastaveniam pre prácu s elektronickou poštou.

FTP

V tejto sekcii nájdete manuály pre nastavenie FTP prístupov na FTP klientoch uvedených nižšie. FTP znamená File Transfer Protocol. Slúži na prenos súborov. Umožňuje užívateľovi, FTP klientovi prihlásiť sa k vzdialenému počítaču, pohybovať sa v jeho adresároch, nahrávať, kopírovať mazať a presúvať súbory.

Práca s databázou

Manuály pre nastavenie prístupu k MySQL databáze pomocu klientov uvedených nižšie. MySQL je entitno-relačná databáza, ktorá sa často používa pri programovaní dynamických webstránok alebo iných web aplikácií.