Flexi

Pozor na podvodné informácie o výhrach! Nenaleťte podvodníkom!

Áno aj tekto môže vyzerať podvod, ktorý napriek lákavému textu môže byť veľkým ohrozením. Pri prezeraní internetových stránok sa vám môže stať, že narazíte na informáciu o tom, že ste niečo vyhrali.

Ide o podvodné stránky!

Stránka vyzýva, aby ste klikli na tlačidlo pre pokračovanie, vybrali si výhru z viacerých možností a následne zadali vaše telefónne číslo alebo e-mail.

Pozor na takéto podvodné informácie o výhrach! Riskujte zavírenie počítača, stratu osobných údajov, dôstojnosti, ale aj finančnú ujmu!

Tieto podvodné stránky majú niekoľko cieľov:

  • šíriť vírusy alebo iný nebezpečný software

  • získať vaše citlivé údaje

  • získať prístup do vašcih účtov na sociálnych sieťach

Spotrebiteľské súťaže, ktoré organizujeme, prebiehajú vždy a výhradne na našej webovej stránke www.flexi.sk alebo www.dsidata.sk. Ak sú propagované na sociálnych sieťach, tak je tam vždy odkaz na naše domovské stránky s doplňujúcimi informáciami a pravidlami. 

Nikdy na takéto správy, stránky či ponuky o výhre nijako nereagujte! Nikdy nič nepotvrdzujte, nič nevypĺňajte a stránku urýchlene opustite!

Upozorňujeme a vzdelávame vás.


Jedinou obranou, ktorú voči takýmto aktivitám vieme my ako poskytovateľ realizovať, je vzdelávanie našich užívateľov. Chceme vám poradiť, čo v takomto prípade máte robiť a naopak, čoho sa musíte vyvarovať.

Ako to robia tieto podvodné stránky?
Každý užívateľ pristupuje do internetu a vystupuje v ňom pod nejakou IP adresou. Na základe tejto IP adresy získajú podvodné stránky napr. z bežne dostupného registra IP adries (www.ripe.net) názov poskytovateľa internetových služieb. Keďže IP adresy sú naším majetkom, vedia následne operovať názvom spoločnosti DSI DATA, a.s.. Ten využijú v texte za účelom vzbudenia dôveryhodnosti, keďže vy ako koncový účastník, náš zákazník, spoločnosť DSI DATA, a.s. poznáte.


Stali ste sa obeťou podvodnej stránky?

Ak ste sa stali obeťou podvodnej stránky a neviete, čo máte v tejto chvíli robiť, obráťte sa na nás a spoločne váš problém vyriešime.
Viac informácii o ochrane Vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle www.flexi.sk/osobneudaje