Flexi

Postup ako aktivovať službu HBO.

  • V hlavnom menu prejdite do časti Nastavenia a zvoľte sekciu TV Balíky.

  • Zobrazí sa Správa TV balíčkov.

  • Potvrďte tlačidlom OK.

  • V zozname TV balíčkov vyhľadajte balíčky HBO. Stlačením tlačidla OK zobrazíte obsah TV balíčka. 

  • Zobarzí sa vám detailný zoznam TV staníc, ktorý daný balíček obsahuje.

  • Objednanie balíčka potvrďte stlačením tlačidla OK "Objednať".

  • Zobrazí sa výzva na zadanie nákupného PIN kódu.

  • Zadajte váš nákupný PIN a potvrďte tlačidlom OK.

  • Balíček máte zakúpený.

Ak sa vám TV stanice zo zakúpeného balíčka nezobrazujú v Zozname kanálov, je potrebné pridať TV stanice do aktivovaného Zoznamu kanálov.