Flexi

Postup rozšírenia rekordéra

 • V hlavnom menu prejdite do časti Nastavenia a zvoľte sekciu TV balíky.

 • Vstúpte do Správy TV balíčkov stlačením tlačidla OK.

 • V Správe TV balíčkov sa musíte šípkou dole dostať k ponuke Rozšírenie rekordéra.

 • Stlačením tlačidla OK sa zobrazí detail služby.

Rekordér si môžete rozšíriť o 18 a 54 hodín.

 • Službu objednajte tlačidlom OK "Objednať".

 • Zobrazí sa výzva na zadanie nákupného PIN kódu.

 • Zadajte váš nákupný PIN a potvrďte tlačidlom OK.

 • Službu Rozšírenie rekordéra máte objednanú.

 • Vráťte sa do hlavného menu Nahrávanie do sekcie Nahrávky.

 • Na vrchu ponuky sa nachádza Celková kapacita. Zvoľte ju tlačidlom OK.

 • Zobrazia sa informácie o využitej kapacite nahrávania.