Flexi

Speed test Postup ako odmerať rýchlosť internetu.

  • Spustí sa meranie skutočnej dosahovanej rýchlosti sťahovania DOWNLOAD a doby odozvy PING.

  • Následne sa zmeria skutočná dosahovaná rýchlosť odosielania UPLOAD.

  • Po meraní sa zobrazia všetky výsledky.
  • Meranie opakujte aspoň 12-krát počas dňa v rozostupoch minimálne 1 hodina.

  • Po ukončení testu je môžné si skopírovaním riadku adresy WEB výsledok merania odložiť pre prípad, že nám ho budete chcieť poslať.