Flexi

Trvalá nahrávka Postup ako zaradiť nahrávku ako trvalú.

V hlavnom menu zvolíme zložku "Nahrávanie" a "Nahrávky".

V zložke "Nahrávka" prejdeme na "Nahraté".

Zvolíme si reláciu, ktorú chceme mať ako trvalú.

V detaile relácie zvolíme "Uložiť"

Zobrazí sa upozornenie na spoplatnenie presunutia nahrávky do dlhodobej pamäte.

Po potvrdení tlačidla OK sa zobrazí informácia o úspešnom uložení do dlhodobej pamäte.

Svoju reláciu nájdete v hlavnom menu v zložke "Nahraté" a "Dlhodobé"

V detaile sa budú zobrazovať všetky vami uložené relácie do dlhodobej pamäte.