Flexi

Aktualizácia obsahu a cien Flexi TV Informácia o zmenách v obsahu a cenách televíznych služieb Flexi TV, platných od 1. júna 2021.

Ako prevádzkovateľ TV služby vnímame intenzívny a dlhodobý tlak na zvyšovanie licenčných  nákladov zo strany vysielateľov, autorských zväzov a iných pridružených nákladov. Na tieto skutočnosti musíme reagovať a majú, žiaľ, za následok aktualizáciu ceny služby Flexi TV, ku ktorej musíme od 1. júna 2021 pristúpiť.

V prípade našich existujúcich zákazníkov pôjde o zvýšenie ceny o 1,- €.

Záleží nám na zachovaní vysokej kvality a funkcionality služby, preto vám Flexi TV prináša viaceré nové benefity.

Viac TV staníc, najväčší televízny archív!

Od 1. júna pridávame do ponuky viac ako 15 úplne nových televíznych staníc a zároveň rozširujeme ponuku každej TV služby:

 • + 11 TV staníc v Základnej

 • + 14 TV staníc v Rozšírenej

 • + 21 TV staníc v Komplexnej

Rozširujeme aj náš až 14-dňový televízny archív, ktorý bude dostupný na viac ako 100 televíznych staniciach.  

Flexi TV je viac ako len televízna služba!

U nás získate množstvo užitočných doplnkov zadarmo: 

 • videopožičovňa s viac ako 300 filmovými titulmi 

 • mobilná aplikácia Flexi TV

 • skladanie TV balíčkov aj každý mesiac 

 • onedlho sprístupníme aj aplikáciu Flexi TV pre smart TV prijímače

V zmysle platnej legislatívy na základe § 44 odsek 8 zákona o elektronických komunikáciách 351/2011 Z.z. má účastník právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola účastníkovi podnikom oznámená. 

Dátum zverejnenia tejto informácie je 30. apríla 2021.
Informáciu sme odosielali aj formou mailingu každému zákazníkovi, ktorého sa predmetné zmeny týkajú.


Často kladené otázky

 

Prečo došlo k zvýšeniu cien?

Vnímame intenzívny a dlhodobý tlak na zvyšovanie licenčných poplatkov zo strany mnohých vysielateľov televíznych staníc, ako aj kontinuálny rast ďalších súvisiacich nákladov. Okrem iných, ide aj o vysielateľov televíznych staníc zo skupiny Markíza a Joj, teda najsledovanejších slovenských televíznych staníc, ako aj slovenské autorské zväzy.

 Čo získam za vyššiu platbu?

 • Viac ako 15 úplne nových televíznych staníc: TV Barrandov (plnoformátová), Kino Barrandov (filmový), Krimi Barrandov (dokumentárny), Folklorika (hudobný), Euronews (spravodajský), RIK (detský), Love Nature HD (dokumentárny), Arcadia HD (dokumentárny), Disney Jr. (detský) a mnohé iné.

 • Zároveň rozširujeme ponuku každej TV služby – Základnej Flexi TV o 11 staníc, Rozšírenej o 14 TV staníc a Komplexnej o 21 TV staníc.

 • Rozšírený televízny archív bude dostupný na viac ako 100 TV staniciach.

Okrem toho máte stále množstvo užitočných doplnkov zadarmo:

 • Videopožičovňa s pravidelne aktualizovanými viac ako 300 zaujímavými filmovými titulmi.

 • Mobilná aplikácia Flexi TV pre pohodlné sledovanie televízie na mobile, počítači, alebo tablete.

 • Možnosť ľubovoľného skladania TV balíčkov kľudne aj každý mesiac.

 • Onedlho Vám sprístupníme aj aplikáciu Flexi TV pre Vaše smart TV, čo Vám umožní využívať televíziu aj bez použitia set-top boxu, ktorý dnes máte v prenájme za 1,50 eura mesačne.

Koho sa táto zmena týka?

Informácia o aktualizácii cien sa týka zákazníkov spoločností DSI DATA, a. s. a Prvá internetová, s. r.o., ktorí využívajú služby Flexi TV a Flexi Balík.

Ako sa mi zvýši cena pri Striebornom balíku, či pri sólo Rozšírenej a Komplexnej službe?

Cena v novom cenníku je na tieto produkty o 2,- eurá vyššia. No existujúcemu zákazníkovi s platenou TV službou sa zvýši o 1,- euro, pretože súčasným zákazníkom poskytneme voucher k faktúre v sume mínus 1,- euro na najbližších 24 mesiacov.

Testujem alebo som vyhral Flexi TV zadarmo, s akou cenou mám počítať?

Vás ako zákazníka, ktorý aktuálne využíva služby Flexi TV na skúšku, prípadne ako výhru, alebo máte napr. 100% zľavu dočasne sa následne v budúcnosti bude týkať zvýšenie ceny podľa nového cenníka. Pevne veríme, že v kontexte tohto nášho vysvetlenia argumentov a sumarizovania výhod bude Flexi TV naďalej pre Vás atraktívnou voľbou.

Končí mi teraz viazanosť Flexi balíka alebo sólo Flexi TV služby, týka sa ma táto zmena?

Dochádza k úprave cien a preto sa Vás táto zmena týka - no ako existujúcemu zákazníkovi sa zvýši cena služby o 1,- euro. V prípade Strieborného balíka, či pri sólo Rozšírenej a Komplexnej službe, sa na základe mínus 1,- eurového voucheru na najbližších 24 mesiacov cena služby vo výsledku zvýši tiež len o + 1,- euro.

 Ktoré nové stanice po zmene pribudnú do ponuky?

V ponuke sa objavia aj tieto nové televízne stanice, v závislosti od zvolenej tarify: TV Barrandov (plnoformátová), Kino Barrandov (filmový), Krimi Barrandov (dokumentárny), RIK (detský), Love Nature HD (dokumentárny), Arcadia HD (dokumentárny), Nicktoons (detský), tviQ (detský), Disney Jr. (detský), Folklorika (hudobný), Euronews (spravodajský), Zahraničné a regionálne (9 ďalších TV staníc)
Okrem toho, v závislosti od zvolenej tarify rozšírime televízne balíky o stanice: CS Film (filmový), CS Horror (filmový), CS History (dokumentátny), CS Mystery (dokumentárny), Aréna Sport 1 HD (šport), Aréna Sport 2 HD (šport)

Na ktorých televíznych staniciach je dostupný TV archív?

TV archív bude od 1. júna dostupný na ešte viac staniciach ako doposiaľ, bude ich už celkovo viac ako 100. Vo všeobecnosti platí, že je všade tam, kde to môže mať význam. Platí, že na najsledovanejších alebo obľúbenejších staniciach (ak je to zmluvne možné) je archív samozrejme primárne až 14-dňový. Kompletný zoznam TV staníc s archívom a jeho rozsahom vieme poskytnúť na vyžiadanie.

Mám s Vami podpísanú zmluvu a dodatok – na základe čoho to meníme?

Postupujeme v zmysle platných Všeobecných zmluvných podmienok čl.10. Zmena služby bod (5), kde máme uvedené:
"Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny štruktúry a výšky poplatkov za poskytované Služby. Každá takáto zmena musí byť Užívateľovi písomne oznámená najneskôr 30 dní pred dňom, odkedy majú nové podmienky platiť."

Akú mám istotu, že sa ceny zase nezvýšia?

Žiaľ, túto istotu nemáme dokonca ani my. Vo všeobecnosti očakávame, že ceny najvýznamnejších vysielateľov budú v čase rásť, lebo ide o komerčné televízie, ktoré majú svoju predstavu o tom, ako by sa mala cena ich produktu vyvíjať. Našou snahou je, aby sme Vám umožnili vybrať si formou voliteľných TV balíčkov tie služby, ktorých cena a obsah sú pre Vás vyhovujúce.

Môžem podať výpoveď zmluvy, ak zmeny odmietam akceptovať?

Áno, máte právo zrušiť zmluvu. Na základe § 44 odsek 8 zákona o elektronických komunikáciách 351/2011 Z.z. má účastník právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola účastníkovi podnikom oznámená.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

V takom prípade nám napíšte prostredníctvom tohto formulára a my Vám samozrejme radi odpovieme. 
Viac informácii o ochrane Vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.flexi.sk/osobneudaje