dsidata

Webhosting

 Pre funkčnosť hostingových služieb na svojej doméne potrebujete mať zakúpený hostingový plán.

Hostingové plány predstavujú množstvo zdrojov (ako napr. počet domén, veľkosť diskového priestoru, počet mailových schránok, databáz atď.), ktoré môžete v rámci služby hosting využívať.

 

Hostingové plány 

  Hosting 1 Hosting 2 Multi hosting
Diskový priestor pre web a databázu 3 GB 10 GB 50 GB
Diskový priestor pre e-maily 200 GB 600 GB 2 TB
Počet domén 1 1 10
Počet e-mailových účtov neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet e-mailových aliasov neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet MySQL databáz neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 

Objednať

Objednať

Objednať

  Podrobné parametre hostingu

Webové služby

 • Webové služby zahŕňajú najmä prevádzku DNS záznamov, web stránok a k nim prislúchajúcich databáz. Všetky tieto služby prevádzkujeme na serverovej farme, ktorá vám zabezpečuje vysokú bezpečnosť, rýchlosť a stabilitu. Prevádzka služieb je rozložená na viacero virtualizovaných serverov tak, aby bola ich záťaž rovnomerne rozložená, čím je zabezpečená ich vysoká dostupnosť a rýchlosť spracovania.

Web servery

 • Naše webové servery využívajú systém Apache s podporou skriptovacieho jazyka PHP verzie 5.4 až 7.2. Umožňujú tak bez problémov prevádzkovať rôzne web stránky, s rôznymi požiadavkami, vrátane najmodernejších komplexných redakčných systémov.
 • Samozrejmosťou je, v prípade potreby, prevádzka web stránok prostredníctvom šifrovaného spojenia – https. Technológia SSL (Secure Sockets Layer – vrstva bezpečných soketov), ktorá sa na toto využíva, chráni pri prehliadaní web stránok informácie vymieňané medzi webovým prehliadačom a webovým serverom, dochádza k ich šifrovaniu. Takto zabezpečená komunikácia je podmienená vlastníctvom SSL certifikátu. Na našich serveroch máte možnosť používať aj bezplatný SSL certifikát vydaný certifikačnou autoritou Let's Encrypt.

Databázové servery

 • Aby mohla väčšina moderných stránok fungovať, je potrebné, aby mali stránky zabezpečený prístup k svojim databázam. Aktuálne pre našich zákazníkov poskytujeme možnosť vytvárať a prevádzkovať MySQL databázy verzie 5.1 až 5.7. Naše databázové servere prevádzkujeme na rýchlych SSD diskoch, ktoré pri práci s databázou zabezpečujú takmer okamžitú odpoveď.

SSL certifikáty

 • SSL certifikát chráni identitu v internete, osobitne pri prevádzke Vašej WWW stránky zabezpečuje obsah dátových prenosov medzi stránkou a vaším zákazníkom a neumožní jej zneužitie. Navyše www stránka chránená SSL certifikátom je dôveryhodnejšia a má lepšie hodnotenie pri Google vyhľadávaní. Dlhodobo zaužívané platené certifikáty renomovaných certifikačných spoločností boli v nedávnej dobe doplnené o bezplatné certifikáty Let's Encrypt určené pre zabezpečenie WWW stránok. Prevádzku Let's Encrypt sponzorujú významné internetové spoločnosti s cieľom zvýšiť bezpečnost internetového prostredia.

 

  platené certifikáty bezplatný Let's Encrypt certifikát
výhody
 • možnosť vystaviť akýkoľvek typ certifikátu, nie len základný pre overenie domény (DV)
 • platnosť až 3 roky
 • poskytovaný zadarmo
 • automatické vydávanie aj obnovovanie
nevýhody
 • vyššia obstarávacia cena
 • náročnejší proces vystavenia a nasadenia certifikátu
 • platnosť iba 3 mesiace
 • iba základný certifikát s overením domény (DV). Nemožné vystaviť wildcard (*) certifikát ani certifikát s overením spoločnosti (OV), resp. rozšíreným overením (EV)