dsidata

Elektronický programový sprievodca EPG

 

 

 

Elektornický programový sprievodca nahrádza v plnom rozsahu klasický tlačený televízny program. Dokonca často poskytuje informačne bohatší obsah o programoch a ich protagonistoch. Veľmi dôležitý pre výber toho, čo budete sledovať je aj rating, teda hodnotenie väčšiny relácií.

Navyše EPG prehľadne a pohodlne zobrazuje informácie o reláciách priamo na TV obrazovke. 

 

 

 

 

Okrem informačnej hodnoty má elektronický programový sprievodca aj jasné praktické využitie. Pretože prostredníctvom tejto funkcie môžete prepnúť na práve vysielaný program resp. reláciu, taktiež môžete spustiť vybranú reláciu od začiatku, prípadne nastaviť nahrávanie relácie (prípadne celej série, ak sa jedná napríklad o seriál), alebo aj vstúpiť do archívu televízneho vysielania, ako aj  získať mnohé podrobné informácie o relácii, ktorá vás zaujíma.