Flexi

Ponuka - hlavné menu Rádio

Dostanete sa k zoznamu rádiostaníc. Odporúčame Vám prepojiť STB s Vašim domácim AV zariadením, aby ste si vychutnali digitálny zvuk, ktorý je neporovnateľne kvalitnejší ako pri bežnom terestriálnom vysielaní. Samozrejme, potom môžete TV vypnúť. Prepínať rozhlasové stanice môžete prostredníctvom diaľkového ovládača k STB.

Rádio stanice majú rovnaké menu a funkcionalitu ako TV stanice, teda vysielanie môžete počúvať naživo, z archívu, pretáčať či nahrávať.