dsidata

Informácia o spôsobe realizácie úhrad za poskytované služby

 

Ako ste si určite všimli, za Vaše internetové, hlasové alebo IPTV služby Vám pravidelne mesačne zasielame faktúry. Výška faktúrovanej čiastky sa však môže podľa typu služby, vyúčtovania jednorázových služieb alebo započítania zliav líšiť. Z tohto dôvodu preferujeme a odporúčame realizovať úhrady formou INKASA.

Úhradu vykonávate na základe obdržanej faktúry, ktorú zasielame elektronicky na Vami zadanú e-mailovú adresu alebo poštou (ako nastaviť len elektronické faktúry sa dozviete tu). Faktúry sú zasielané mesačne. Ako variabilný symbol sa používa číslo faktúry.

 

 

Odporúčané spôsoby platby


INKASO

Inkaso je pre Vás najvýhodnejšia a najjednoduchšia forma realizácie úhrad:

platiť začnete až po skončení súčasnej viazanosti 
 platby realizujeme my, preto je nenáročné na čas
 výška platby je vo výške mesačnej faktúry, preto nevznikajú nedoplatky ani preplatky
 platba odchádza z Vášho účtu so správnym variabilným symbolom, preto je okamžite zúčtovaná a platby sú prehľadné a ľahko overiteľné

 

V prípade, že sa rozhodnete pre tento typ úhrad, postupujte následovne:

  1. v zákazníckej zóne v časi Môj účet / Fakturácia a platby pridajte žiadosť o zriadenie inkasa (Mandát na inkaso)
  2. zo zoznamu čakakjúcich žiadostí si vytlačte, alebo pošlite mailom tlačivo Mandátu na inkaso
  3. jeden podpísaný originál  nám doručte poštou na našu poštovú adresu: DSI DATA, a.s., P.O. Box 56, 02901 Námestovo, po jeho obdržaní Vám pošleme notifikáciu o zriadení inakasa
  4. kópiu odovzdáte vo svojej banke, prípadne autorizujete inkaso cez Internet banking (bez tohto kroku nebude zriadenie inkasa funkčné)

 

NECHAJTE SI SVOJE FAKTÚRY ZASIELAŤ ELEKTRONICKY

 

VIAC INFO

 


PLATOBNÝ PRÍKAZ

Platobný príkaz môžete pravidelne mesačne zadávať vo Vašej banke, prípadne cez internetbanking alebo iným spôsobom na náš účet.

IBAN: SK30 7500 0000 0040 0763 1524 
SWIFT: CEKOSKBX

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry

 


POŠTOVÁ POUKÁŽKA

Poštovú poukážku Slovenskej pošty Vám na požiadanie budeme zasielať spolu s mesačnou faktúrou poštou (zasielanie poštou je spoplatnené podľa cenníka).

Vzhľadom na premenlivú výšku platieb za jednotlivé mesiace Vám neodporúčame zadávať trvalý príkaz na úhradu. V prípade, že sa pre tento typ platby napriek odporúčaniu rozhodnete, ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej zmluvy o pripojení (pred lomítkom). V prípade, že Vaše číslo zmluvy obsahuje znak "/", do špecifického symbolu uveďte číslo zmluvy za lomítkom.

 


 

V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok Vám naši pracovníci radi poradia na čísle 043/2388940 alebo využite tiketový systém zákazníckej zóny na stránke www.flexi.sk.