dsidata

Informácia o spôsobe realizácie úhrad za poskytované služby

V prípade, že využívate naše internetové, hlasové, alebo IPTV služby, pravidelne mesačne Vám zasielame faktúry. Výška faktúrovanej čiastky sa môže podľa typu služby alebo vyúčtovania jednorázových služieb, alebo započítania zliav lišiť. Z tohoto dôvodu preferujeme a odporúčame realizovať úhrady formou INKASA.

Úhradu vykonávate na základe obdržanej faktúry, ktorú zasielame elektronicky na Vami zadanú e-mailovú adresu alebo poštou. Faktúry sú zasielané mesačne. Ako variabilný symbol sa používa číslo faktúry.

Odporúčané spôsoby platby sú:

 INKASO

Inkaso je nami preferovaná a pre Vás najvýhodnejšia a najjednoduchšia forma realizácie úhrad.

Výhody:

  • platby realizujeme my, preto je nenáročné na čas,
  • výška platby je vo výške mesačnej faktúry, preto nevznikajú nedoplatky ani preplatky,
  • platba odchádza z Vášho účtu so správnym variabilným symbolom, preto je okamžite zúčtovaná a platby sú prehľadné a ľahko overiteľné.

V prípade, že sa rozhodnete pre tento typ úhrad, postupujte následovne:

  1. v zákazníckej zóne v časi Môj účet / Fakturácia a platby pridajte žiadosť o zriadenie inkasa (Mandát na inkaso)
  2. zo zoznamu čakakjúcich žiadostí si vytlačte, alebo pošlite mailom tlačivo Mandátu na inkaso
  3. jeden podpísaný originál  nám doručte poštou na našu poštovú adresu: DSI DATA, a.s., POBox 56, 02901 Námestovo, po jeho obdržaní Vám pošleme notifikáciu o zriadení inakasa
  4. kópiu odovzdáte vo svojej banke, prípadne autorizujete inkaso cez Internet banking (bez tohoto kroku nebude zriadenie inkasa funkčné)

V prípade, že Vám inkaso ako spôsob platby nevyhovuje, využite, prosím, jeden z nasledujúcih spôsobov:

PLATOBNÝM PRÍKAZOM, ktorý si budete mesačne zadávať vo Vašej banke, príp. cez internetbanking alebo iným spôsobom na náš účet 
IBAN: SK30 7500 0000 0040 0763 1524 
SWIFT: CEKOSKBX.

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry

POŠTOVOU POUKÁŽKOU U Slovenskej pošty, ktorú Vám na požiadanie budeme zasielať spolu s mesačnou faktúrou poštou (zasielanie poštou je spoplatnené podľa cenníka).

Vzhľadom na premenlivú výšku platieb za jednotlivé mesiace Vám neodporúčame zadávať trvalý príkaz na úhradu. V prípade, že sa pre tento typ platby napriek odporúčaniu rozhodnete, ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej zmluvy o pripojení (pred lomítkom). V prípade, že Vaše číslo zmluvy obsahuje znak "/", do špecifického symbolu uveďte číslo zmluvy za lomítkom.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok Vám naši pracovníci radi poradia na čísle 043/2388940, alebo využite tiketový systém zákazníckej zóny na stránke www.flexi.sk.

Pracovníci ekonomického oddelenia DSI DATA, a.s.