dsidata

Nová dostupná verzia PHP 7.4

Aktuálne sme sprístupnili najnovšiu stabilnú verziu PHP 7.4. Ako každá nová verzia prináša množstvo zaujímavých noviniek, opráv a vylepšení. Táto verzia je zároveň posledná pred vydaním PHP 8.0.

Najdôležitejšie novinky, ktoré sa oplatí spomenúť, sú:

  • Typovosť premenných v triedach (Typed Properties)
  • Operátor priradenia null (Null Coalescing Assignment Operator)
  • Arrow Functions
  • FFI – Foreign Function Interface
  • Preloading (Opcache)
  • Zoznam hash algoritmov
  • Oddelovač čísel (Numeric Literal Separator)
  • Spájanie polí (Unpacking Inside Arrays)

Všetky zmeny v novej verzii PHP 7.4 nájdete na stránke PHP.netTúto verziu si môžete priamo prepnúť v expertných nastaveniach v časti skriptovanie. V prípade nového webu ju máte predvolenú automaticky.

Pozrite si podrobné parametre hostingových plánov a návod na zmenu predvolenej verzie PHP.