Flexi

Zmena predvolenej verzie PHP Všetci naši zákazníci majú k dispozícii možnosť zvoliť si verziu PHP na svojom webe.

Aktuálne sme sprístupnili najnovšiu stabilnú verziu PHP 8.1. Ako každá nová verzia prináša množstvo zaujímavých noviniek, opráv a vylepšení a predovšetkým vyššiu bezpečnosť. 

Všetky zmeny v novej verzii PHP 8.1 nájdete na stránke PHP.net. Túto verziu si môžete priamo prepnúť v expertných nastaveniach v časti skriptovanie. V prípade nového webu ju máte predvolenú automaticky.
 

V príapade otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom: hosting@flexi.sk

Viac kontaktov

Všetky zmeny v novej verzii PHP 8.1 nájdete na stránke PHP.net. Túto verziu si môžete priamo prepnúť v expertných nastaveniach v časti skriptovanie. V prípade nového webu ju máte predvolenú automaticky.

Najdôležitejšie novinky sú:

  • Zmiešaný typ
  • Statický návratový typ
  • Nové interné funkcie, ktoré poznáme z frameworků
  • Prísnejšia kontrola typu pri bitových a aritmetrických operáciach
  • Trojnasobný výkon v JIT v porovnaní s PHP 7.4
  • Operátor @ už nemá vliv na fatálné chyby
  • Celková zmena v rekvalifikácií chýb
  • Validácia abstrakích metód u trantu

Postup zmeny php:

Po prihlásení do zákazníckej zóny na stránke flexi.sk / dsidata.sk, zvolite v časťi hosting v pravom hornom rohu expertné nastavenia.

Po presmerovaní do kontrol panelu v pravej časti Provisiong (Správa webov) / Moje webové stránky / Nástenka budete mať možnosť skriptovanie.

Skriptované je potrebné najskôr vypnúť aby ste následne mali možnosť si zapnúť Vami požadovanú verziu.

V tejto časti je možné si zvoliť verziu webu podľa Vašich potrieb.