Flexi

Aktivácia automatického obnovovania registračného obdobia domény

Prihláste sa do zákazníckej zóny.

Prejdite do "Moje flexi / Správa hostingu".

Prejdite na "Moje domény". Na vybranej doméne v možnostiach zvoľte prekrížené šípky "Zmena spôsobu obnovovania platnosti domény".

Zmeňte spôsob obnovovania platnosti domény na „Automaticky". Potvrďte tlačidlom „Uložiť".

Potvrďte zmenu spôsobu obnovovania domény.

Na vašu e-mailovú adresu ste obdržali správu, v ktorej kliknete na linku v texte, ktorou potvrdíte zmenu.

Po potvrdení sa zmení spôsob obnovovania.

Obnovovanie platnosti web domény je nastavené na Automaticky.