Flexi

Návod na aktiváciu Bezplatnej Flexi TV

  • Prihláste sa do svojho účtu v Zákazníckej zóne na www.flexi.sk.

  • Prihlásenie nájdete na hlavnej stránke v pravo hore.

  • Na hlavnej stránke vidíte možnosť aktivácie Bezplatnej Flexi TV. Aktivujte ju.

  • Na hlavnej stránke sa zobrazí možnosť sledovania TV.