Flexi

Aplikácia Flexi TV Nová aplikácia pre televízne prijímače.

Nová aplikácia umožňuje sledovať obsah Flexi TV priamo cez aplikáciu TV zariadenia.

sledovanie Flexi TV aj bez potreby použitia Set-Top-Boxu

Ide o nový a jednoduchý pohľad na používanie TV služby so zameraním na dostupný obsah v televíznom archíve a videotéke.

Aplikáciu vyhľadáte na svojom zariadení smart TV v dostupnom nástroji pod názvom - „Flexi TV“.

Aplikacia Tizen_zariadenia

Rovnaká aplikácia na všetkých zariadeniach

 • Televízor

 • Počítač

 • Tablet

 • Mobil

Jedna aplikácia, jeden obsah, jedno prostredie, pôvodné prihlasovacie údaje. Nová aplikácia bude v krátkej dobe nasadzovaná pre rôzne najpoužívanejšie operačné systémy, čím postupne nahradí starú Flexi TV aplikáciu.


Menu je rozdelené na 4 základné obrazovky

 • Domov

 • Filmotéka

 • Televízia

 • Hľadať

4 základné obrazovky dostupné cez položky menu, medzi ktorými sa pohybujete pomocou smerových tlačidiel ďiaľkového ovládača k televíznemu prijímaču, zabezpečí výnimočne pohodlné používanie aplikácie.


Použite vaše súčasné prihlasovacie údaje

 • Prihlásiť 

 • Registrovať

Pre prihlásenie je potrebné zadať meno a heslo, ktoré používate pre vstup do zákazníckej zóny alebo pre spustenie mobilnej aplikácie. Ak ste ešte Flexi TV aplikáciu nepoužívali, alebo bude pokus o prihlásenie neúspešný, vykonajte registráciu aplikácie.


Prehľadné usporiadanie a rýchly prístup

 • jeden titul

 • viac zdrojov prehrávania

Zásadnou a dôležitou zmenou v prehľade relácií je, že relácia sa zobrazí iba raz a v jej detailoch nájdete viac dostupných zdrojov, z ktorých je možné reláciu prehrať, aj keď jedna relácia je dostupná v rôznych časoch na rôznych kanáloch.


Odporúčané postupy a rady

 

 1. rýchle spustenie často sledovaného kanálu
  použite stránku DOMOV, na druhom riadku vyberte z posledne sledovaných kanálov

 2. rýchle zobrazenie programovej ponuky
  použite klávesu GUIDE na svojom DO, zobrazí sa Vám prehľad programov

 3. rýchle prepnutie na iný posledne sledovaný kanál
  pri prehrávaní TV otvorte OSD lištu napr. klávesou šípka nadol, alebo OK, a stlačením šípky 2x nadol prejdite na zoznam posledne sledovaných kanálov

 4. náhľady na aktuálne vysielanie TV kanálov
  v prostredí aplikácie sa v 5 sekundových intervaloch zobrazujú aktuálne náhľady na živé vysielanie zobrazených TV kanálov, nájdete ich na stránke s EPG programov v čase živého vysielania „Teraz“, alebo pod OSD lištou počas sledovania TV

 5. alternatívou pre rýchle prepnutie na kanál pomocou číselného kódu kanálu

 • TV kanály majú v zozname presné číslo. Číslovanie má nasledovnú logiku:

 • od 1 – základné slovenské a české kanály

 • od 100 – spravodajské kanály 

 • od 200 – športové kanály 

 • od 300 – filmové kanály 

 • od 400 – detské kanály 

 • od 500 – dokumentárne a hobby kanály 

 • od 600 – hudobné kanály 

 • od 700 – regionálne kanály 

 • od 800 – zahraničné kanály 

 • od 900 – kanály pre dospelých