Flexi

AP (Access Point) prístupový bod Rozšírenie LAN dátovej siete.

Ak máte vo vašej domácnosti existujúcu vhodnú štrukturovanú kabeláž, môžete ju v prípade potreby využiť na zlepšenie vašho pokrytia WiFi.

modulárne riešenie vhodné na rozšírenie LAN dátovej siete

Využite na zlepšenie pokrytia WiFi signálom vašu existujúcu štruktúrovanú kabeláž. Na koncovej strane pripojenia môžete pripojiť nový router s podporou funkcie AP, pomocou ktorého rozšírite Wi-Fi sieť. 

Naši technici sa postarajú o výber vhodného zariadenia pre váš typ siete a inštaláciu u vás doma.

Modelove riesenie 5 b)

Riešenie s Access Point

  • rozšírenie WiFi siete s využitím existujúcej LAN siete

  • pohodlná a nenáročná inštalácia zariadení

  • možnosť vzdialeného napájania prostredníctvom PoE

Môžete využiť na rozšírenie vašej existujúcej domácej siete router s podporou funkcie AP, alebo WiFi extender pripojený káblom k vašej štruktúrovanej kabeláži (ako je uvedené na obrázku). 

Využite možnosť prenájmu doplnkových zariadení a rozšírte svoju sieť rýchlo a jednoducho!

Ponuka zariadení

Máte záujem o prenájom zariadenia?


Napíšte nám prostredníctvom tohto kontaktného formulára, o aké zariadenie máte záujem a my vás budeme spätne kontaktovať.
Viac informácii o ochrane vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.flexi.sk/osobneudaje