Flexi

PowerLine Rozšírenie dátovej siete cez elektrické rozvody.

Riešenie s PowerLine extendermi využíva už existujúce elektrické vedenie budovy - káble, ktoré vedú elektrinu do elektrických zásuviek v dome - na prenos dát, čo znamená, že prenáša aj dátové signály pre počítačovú sieť.

pri odbornej konfigurácii je toto riešenie veľmi pohodlné

Na prevádzku rozšírenia je potrebný router, od ktorého je možné sieť rozšíriť na nové miesta. Treba však vziať do úvahy skutočnosť, že toto rozšírenie siete je iba náhradou štrukturovanej kabeláže, teda neposkytuje úplnú garanciu funkčnosti pri všetkých podmienkach. Preto inštaláciu zverte do rúk odborníkov, ktorí všetko starostlivo pripravia, zmerajú, nainštalujú a otestujú.

Na vytvorenie prvého rozšírenia dátovej siete cez elektrické rozvody je potrebný jeden set PowerLine zariadení.

Riešenie s PowerLine extendermi

  • nie sú potrebné ďalšie dátové káble 

  • rýchla a pohodlná inštalácia 

  • rozšírenie pokrytia WiFi v dome alebo byte

Nie je potrebné viesť žiadne nové dátové káble, stačí zasunúť adaptéry do nástenných elektrických zásuviek a pripojiť ich k routeru. Navyše, pripojenie k elektrickej sieti je z hľadiska latencie podobné bežnému káblovému pripojeniu.

Využite možnosť prenájmu doplnkových zariadení a rozšírte svoju sieť rýchlo a jednoducho!

Ponuka zariadení

Máte záujem o prenájom zariadenia?


Napíšte nám prostredníctvom tohto kontaktného formulára, o aké zariadenie máte záujem a my vás budeme spätne kontaktovať.
Viac informácii o ochrane vašich osobných údajov nájdete na web stránke / web sídle https://www.flexi.sk/osobneudaje