Flexi

Nastavenie zariadenia Gigaset C séria IP

Základňu pripojte k routru. IP adresu získa automaticky. Pridelenú IP adresu získate stlačením registračného (vyhľadávacieho) tlačidla na základni. Na telefóne (slúchadle) sa zobrazí IP adresa základne. IP adresu zadajte do vášho webového prehliadača.

1. pre vstup do konfigurácie zariadenie, zadajte do kolonky pri položke Please enter your system PIN, kód 0000 a potvrďte tlačidlo OK.

2. Pre povolenie prístupu ku konfigurácii zariadenia z iných sietí, vyberte z  hlavného menu položku Settings,

3.
 následne kliknite na voľbu Network,

4. 
zo zoznamu volieb vyberte voľbu IP Configuration,

5. 
kliknutím na tlačidlo Show Advanced Settings, zobrazíte pokročilé nastavenia,
 

6. pri položke Allow access from other networks zaškrtnite voľbu Yes,

7. pri položke Enable proxy zaškrtnite voľbu No,

8. 
nastavenia potvrdíte kliknutím na tlačidlo Set.

9. Konfiguráciu VoIP účtu preveďte, zvolením z hlavného menu položku Settings,

10. 
následne kliknite na možnosť Telephony,

11. zo zoznamu volieb vyberte voľbu Connections,

12. 
zvoľte si prvé voľné (Not configured) spojenie (IP1) a kliknite na tlačidlo Edit,

13. do koloniek Authentication name, Username, Display name, vyplňte užívateľské meno.To je súčasťou konfiguračného protokolu k VoIP službe. Do kolonky Authentication password vyplňte vaše heslo,

14. kliknutím na tlačidlo Show Advanced Settings, zobrazíte pokročilé nastavenia,

15. do koloniek Domain, Proxy server address, Registration server a Outbound server address vyplňte adresu SIP servera. Tá je súčasťou konfiguračného protokolu k VoIP službe,

16. nastavenia potvrdíte kliknutím na tlačidlo Set,

17. preverte stav linky. Stav musí byť Registered (obnovte stránku, často sa stáva, že stav Registered sa zobrazí až po obnovení webovej stránky).

18. Telefónnu linku priradíte k prenosnému slúchadlu, zvolením z hlavného menu položku Settings,

19. 
následne kliknite na voľbu Telephony,

20. zo zoznamu volieb, vyberte voľbu Number Assigment,

21. prepnite voľbu smerovanie odchadzajucich volaní „for outgoing calls“ cez váš účet(IP1). Voľbu „for incoming calls“ zaškrtnite tak, aby bol zvolený len váš účet,

22. nastavenia potvrdíte kliknutím na tlačidlo Set.

23. Nastavenie času vykonáte, vybratím z hlavného menu položku Settings,

24. 
následne kliknite na voľbu Management,

25. 
zo zoznamu volieb, vyberte voľbu Date & Time,

26. 
pre správne zobrazenie času na slúchadle je potrebné zvoliť správnu časovú zónu. V konfiguračnom okne Date & Time zvoľte časovú zónu(Time Zone) na GMT+ 1:00. Do kolonky Time Server vložte adres NTP servera ntp.dsidata.sk,

27. 
nastavenia potvrdíte kliknutím na tlačidlo Set.