Flexi

Chybové hlásenia Outlook Express

Pri používaní poštového klienta Outlook Express sa niekedy môžete stretnúť s chybovými hláseniami. Popis odstránenia najčastejších problémov nájdete tu:

Kompletné chybové hlásenia poštového klienta Outlook Express.

Hlavné Chyby
  0x800CCC00  LOAD_SICILY_FAILED  Autentifikácia nebola spustená
  0x800CCC01  INVALID_CERT_CN  Nekorektný certifikačný obsah
  0x800CCC02  INVALID_CERT_DATE  Nekorektný certifikačný dátum
  0x800CCC03  ALREADY_CONNECTED  Užívateľ je už pripojený
  0x800CCC04  CONN
  0x800CCC05  NOT_CONNECTED  Nepripojený na server
  0x800CCC06  CONN_SEND
  0x800CCC07  WOULD_BLOCK
  0x800CCC08  INVALID_STATE
  0x800CCC09  CONN_RECV
  0x800CCC0A  INCOMPLETE  Správa nekompletne stiahnutá
  0x800CCC0B  BUSY  Server alebo maildrop je zaneprázdnený
  0x800CCC0C  NOT_INIT
  0x800CCC0D  CANT_FIND_HOST  Nemôžem nájsť server
  0x800CCC0E  FAILED_TO_CONNECT  Nemôžem sa pripojiť na server
  0x800CCC0F  CONNECTION_DROPPED  Spojenie ukončené
  0x800CCC10  INVALID_ADDRESS  Adresa na serveri nenájdená
  0x800CCC11  INVALID_ADDRESS_LIST  Adresárový zoznam nenájdený
  0x800CCC12  SOCKET_READ_ERROR  Nemožné poslať Winsock požiadavku
  0x800CCC13  SOCKET_WRITE_ERROR  Nemožné čítať Winsock odpoveď
  0x800CCC14  SOCKET_INIT_ERROR  Nemožné inicializovať Winsock
  0x800CCC15  SOCKET_CONNECT_ERROR  Nemožné otvoriť Windows Socket
  0x800CCC16  INVALID_ACCOUNT  Užívateľský účet nenájdený
  0x800CCC17  USER_CANCEL  Operácia zrušená užívateľom
  0x800CCC18  SICILY_LOGON_FAILED  Pokus o prihlásenie bol nekorektný
  0x800CCC19  TIMEOUT
  0x800CCC1A  SECURE_CONNECT_FAILED  Nemožné sa pripojiť s použitím SSL (Secure Sockets Layer)

WINSOCK chyby
  0x800CCC40  WINSOCK_WSASYSNOTREADY  Sieťový subsystém je nedostupný
  0x800CCC41  WINSOCK_WSAVERNOTSUPPORTED  Windows Sockets nepodporuje túto aplikáciu
  0x800CCC42  WINSOCK_WSAEPROCLIM 
  0x800CCC43  WINSOCK_WSAEFAULT  Nekorektná adresa
  0x800CCC44  WINSOCK_FAILED_WSASTARTUP  Nemožné spustiť Windows Socket
  0x800CCC45  WINSOCK_WSAEINPROGRESS  Windows Sockets API volá prebiehajúcu blokovanú funkciu

Simple Mail Transport Protocol (SMTP) chyby
  0x800CCC60  SMTP_RESPONSE_ERROR  Nekorektná odpoveď
  0x800CCC61  SMTP_UNKNOWN_RESPONSE_CODE  Nepoznaný chybový kód
  0x800CCC62  SMTP_500_SYNTAX_ERROR  Vrátená syntax chyba
  0x800CCC63  SMTP_501_PARAM_SYNTAX  Parameter syntaxu nekorektný
  0x800CCC64  SMTP_502_COMMAND_NOTIMPL  Neimplementovaný príkaz
  0x800CCC65  SMTP_503_COMMAND_SEQ  Nesprávne príkazové poradie
  0x800CCC66  SMTP_504_COMMAND_PARAM_NOTIMPL Neimplementovaný príkaz
  0x800CCC67  SMTP_421_NOT_AVAILABLE  Nedostupný príkaz
  0x800CCC68  SMTP_450_MAILBOX_BUSY  Mailbox je zamknutý a zaneprázdnený
  0x800CCC69  SMTP_550_MAILBOX_NOT_FOUND  Mailbox nenájdený
  0x800CCC6A  SMTP_451_ERROR_PROCESSING  Chyba priebehu požiadavky
  0x800CCC6B  SMTP_551_USER_NOT_LOCAL  Užívateľský mailbox je nájdený, ale  mailbox nie je na tomto serveri
  0x800CCC6C  SMTP_452_NO_SYSTEM_STORAGE  Nie je voľné miesto na uloženie správ
  0x800CCC6D  SMTP_552_STORAGE_OVERFLOW  Limit úložného priestoru prekročený
  0x800CCC6E  SMTP_553_MAILBOX_NAME_SYNTAX  Nekorektný mailbox meno syntax
  0x800CCC6F  SMTP_554_TRANSACT_FAILED  Chyba v transakcii
  0x800CCC78  SMTP_REJECTED_SENDER  Nenájdený odosielateľ. Nekorektná adresa „adresa pre odpovede“
  0x800CCC79  SMTP_REJECTED_RECIPIENTS  Server odmietol príjemcov
  0x800CCC7A  SMTP_NO_SENDER  Nie je špecifikovaná adresa odosielateľa
  0x800CCC7B  SMTP_NO_RECIPIENTS  Nie je špecifikovaný odosielateľ

Post Office Protocol version 3 (POP3) chyby
  0x800420CB  POP3_NO_STORE  Mail nemôže byť uložený na server
  0x800CCC90  POP3_RESPONSE_ERROR  Chybná odpoveď klienta
  0x800CCC91  POP3_INVALID_USER_NAME  Zle zadaný alebo neexistujúci užívateľ
  0x800CCC92  POP3_INVALID_PASSWORD  Pre tento účet je toto heslo neplatné
  0x800CCC93  POP3_PARSE_FAILURE  Nemožné interpretovať odpoveď
  0x800CCC94  POP3_NEED_STAT  Je potrebný STAT príkaz
  0x800CCC95  POP3_NO_MESSAGES  Na serveri nie sú žiadne správy
  0x800CCC96  POP3_NO_MARKED_MESSAGES  Žiadne označené správy pre stiahnutie
  0x800CCC97  POP3_POPID_OUT_OF_RANGE  ID správy je mimo rozsah

HTTPMail chyby
  0x800CCC31  Zlá požiadavka konfigurácie alebo poškodená požiadavka

Network News Transport Protocol (NNTP) chyby
  0x800CCCA0  NNTP_RESPONSE_ERROR  News server vykázal chybu
  0x800CCCA1  NNTP_NEWGROUPS_FAILED  Prístup do Newsgroup zamietnutý
  0x800CCCA2  NNTP_LIST_FAILED  Príkaz LIST zlyhal na serveri
  0x800CCCA3  NNTP_LISTGROUP_FAILED  Nemožné zobraziť zoznam
  0x800CCCA4  NNTP_GROUP_FAILED  Nemožné otvoriť skupinu
  0x800CCCA5  NNTP_GROUP_NOTFOUND  Skupina sa na serveri nenachádza
  0x800CCCA6  NNTP_ARTICLE_FAILED  Správa nie je na serveri
  0x800CCCA7  NNTP_HEAD_FAILED  Hlavička správy nenájdená
  0x800CCCA8  NNTP_BODY_FAILED  Telo správy nenájdené
  0x800CCCA9  NNTP_POST_FAILED  Nemožné poslať na server
  0x800CCCAA  NNTP_NEXT_FAILED  Nemožné otvoriť ďalšiu správu
  0x800CCCAB  NNTP_DATE_FAILED  Nemožné zobraziť dátum
  0x800CCCAC  NNTP_HEADERS_FAILED  Nemožne zobraziť hlavičky
  0x800CCCAD  NNTP_XHDR_FAILED  Nemožné zobraziť MIME hlavičky
  0x800CCCAE  NNTP_INVALID_USERPASS  Nekorektný užívateľ alebo heslo

Remote Access Service (RAS) chyby
  0x800CCCC2  RAS_NOT_INSTALLED  RAS/DUN nie je inštalovaný
  0x800CCCC3  RAS_PROCS_NOT_FOUND  RAS/DUN proces nenájdený
  0x800CCCC4  RAS_ERROR  RAS/DUN vrátil chybu
  0x800CCCC5  RAS_INVALID_CONNECTOID  Proces je poškodený alebo chýba 
  0x800CCCC6  RAS_GET_DIAL_PARAMS  Chyba spôsobená vytáčaným spojením

Internet Message Access Protocol (IMAP) chyby
  0x800CCCD1  IMAP_LOGINFAILURE  Účet je nekorektný
  0x800CCCD2  IMAP_TAGGED_NO_RESPONSE  Správa označená
  0x800CCCD3  IMAP_BAD_RESPONSE  Nekorektná odpoveď na požiadavku
  0x800CCCD4  IMAP_SVR_SYNTAXERR  Syntax chyba
  0x800CCCD5  IMAP_NOTIMAPSERVER  Nie je na IMAP serveri
  0x800CCCD6  IMAP_BUFFER_OVERFLOW  Buffer limit prekročený
  0x800CCCD7  IMAP_RECVR_ERROR  Chyba obnovovania
  0x800CCCD8  IMAP_INCOMPLETE_LINE  Nekompletné dáta
  0x800CCCD9  IMAP_CONNECTION_REFUSED  Pripojenie nie je povolené
  0x800CCCDA  IMAP_UNRECOGNIZED_RESP  Nepoznaná odpoveď
  0x800CCCDB  IMAP_CHANGEDUID  Užívateľské ID bolo zmenené
  0x800CCCDC  IMAP_UIDORDER  Užívateľský ID príkaz zlyhal
  0x800CCCDD  IMAP_UNSOLICITED_BYE  Neočakávané odpojenie
  0x800CCCDE  IMAP_IMPROPER_SVRSTATE  Nekorektný štatút servera
  0x800CCCDF  IMAP_AUTH_NOT_POSSIBLE  Nemožné autorizovanie klienta
  0x800CCCE0  IMAP_OUT_OF_AUTH_METHODS  Všetky autorizačné druhy vyčerpané