Flexi

Konfigurácia DHCP pripojenia Ubuntu

1. Z hlavnej obrazovky, pravým tlačidlo myši kliknite na ikonku sieťového pripojenia,

2. otvorí sa vám vyskakovacie okno, v ktorom zo zonamu  volieb kliknite na voľbu Upraviť pripojenia...,

3. v konfiguračnom okne Sieťové pripojenia, kliknite na adaptér, ktorým ste pripojený do internetu - pozor, môže tu byť viac adaptérov,

4. a následne kliknite na tlačidlo Upraviť,

5. objaví sa vám konfiguračné okno Úprava pripojenia, v ktorom sa prepnite na voľbu Nastavenia IPv4,

6. zvoľte metódu Automaticky(DHCP),

7. 
pre dokončenie nastavení kliknite na tlačidlo Uložiť.