Flexi

Konfigurácia PPPoE pripojenia Ubuntu

1. Z hlavnej obrazovky, pravým tlačidlo myši kliknite na ikonku sieťového pripojenia,

2. otvorí sa vám vyskakovacie okno, v ktorom zo zonamu  volieb kliknite na voľbu Upraviť pripojenia...,

3. v konfiguračnom okne Sieťové pripojenia, kliknite na tlačidlo Pridať,

4. zo zoznamu typov pripojenie zvoľte  DSL,

5. pre pokračovanie v nastaveniach stlačte tlačidlo Vytvoriť,

6. do koloniek vyplňte informácie o vašom konte,

  • Názov pripojenia : ľubovoľný názov (pod týmto názvom sa bude zobrazovať vaše pripojenie v zozname pripojení)
  • Používateľské meno : vaše prihlasovacie meno
  • Heslo : vaše heslo
7. pre dokončenie nastavenia kliknite na tlačidlo Uložiť...,

8. vráťte sa späť na hlavnú obrazovku a pravým tlačidlom myši kliknite na ikonku sieťového pripojenia,

9. otvorí sa vám vyskakovacie okno, v ktorom zo zonamu  volieb. Pre pripojenie sa na internet, kliknite na názov vášho pripojenia - DSiDATA (alebo váš názov, ktorý ste si zvolili).