Flexi

Konfigurácia PPPoE pripojenia Windows 7

1. Otvorte menu Štart,

2. otvorí sa vám vyskakovacie okno, v ktorom zo zoznamu volieb, kliknite na položku Ovládací panel,

3. z domovskej stránky ovládacieho panela vyberte položku Sieť a Internet,

4. ďalej zvoľte položku Centrum sietí,

5. otvorte konfiguráciu sieťových pripojení pomocou ikony Zmeniť nastavenia adaptéra,

6. otvorí sa vám okno so zoznamom sieťových adaptérov. Pravým tlačidlom myši kliknite na adaptér, ktorým ste pripojený do internetu - pozor môže tu byť viac adaptérov,

7. a následne kliknite na Vlastnosti,

8. v konfiguračnom okne Lokálne pripojenie - vlastnosti, zrušte zaškrtnutie všetkých položiek,

9. povtrďte nastavenie kliknutím na tlačidlo OK,

10. otvorte znova menu Štart a Ovládací panel, potom vyberte položku Sieť a Internet a následne položku Centrum sietí (krok 1 až 4) a z ponuky zvoľte Nastaviť nové pripojenie alebo sieť,

11. objaví sa dialógové okno Vytvoriť pripojenie alebo sieť, v ktorom z ponuky zvoľte Pripojiť sa na Internet,

12. pre pokračovanie v nastaveniach potvrďte tlačidlom Ďalej,

13. z ponuky Ako sa chcete pripojiť? vyberte Širokopásmové pripojenie (PPPoE),

14. do koloniek vyplňte informácie o vašom konte,

  • Meno používateľa : vaše prihlasovacie meno
  • Heslo : vaše heslo
  • Názov pripojenia : zadajte ľubovoľlný názov (pod týmto názvom sa bude zobrazovať vaše pripojenie v zozname adaptérov a na pracovnej ploche)
15. pre pripojenie sa na Internet kliknite na tlačidlo Pripojiť,

počkajte kým sa PC pripojí,

16. ak sa objaví takéto okno, pripojenie na Internet prebehlo úspešne. Pre pokračovanie v nastaveniach stlačte tlačidlo Zavrieť,

17.  Nastavte sieťové umiestnenie.

18. Použite znova funkciu vyhľadávania systému Windows 7 pre nájdenie Ovládací panel, potom kliknite na Ovládací panel, ďalej vyberte položku Sieť a Internet, následne položku Centrum sietí , vyberte položku Zmeniť nastavenia adaptéra. (krok 1až 5 ), nakoniec pravým tlačidlom myši kliknite na názov pripojenia - DSiDATA (alebo váš názov, ktorý ste si zvolili),

19. 
pre pridanie zástupcu na plochu, zvoľte možnosť Vytvoriť odkaz,

20. objaví sa nasledujúca hláška, ktorú potvrďte tlačidlom  Áno. Následne pribudne zástupca pripojenia na plochu.