Flexi

Konfigurácia zariadenia TP-Link Archer C5

 • Manažment zariadenia je dostupný cez WEB rozhranie na IP adrese 192.168.0.1, port 80.

 • Pri prvotnom otvorení stránky bude potrebné zadanie nového hesla do administrácie WBR. Heslo nájdete v konfiguračnom protokole.

Konfigurácia DHCP klienta vo WAN rozhraní

 • V administrácii WBR zvoľte záložku Advanced / Network / Internet. V základe je router nakonfigurovaný ako dhcp klient, teda nieje potrebné vykonávať žiadne úpravy.

Konfigurácia Wireless

 • V administrácii WBR zvoľte záložku Advanced / Network / Internet.

 • V záložke Wireless Settings, konfigurujte wifi karty pre pásmo 2,4 GHz a 5 GHz zvlášť.

Konfigurácia vzdialeného prístupu a zmena hesla

 • V záložke Advanced / System Tools / Administration je možné zmeniť heslo, povoliť ping a zmeniť port na manažment.

 • Zároveň je potrebné povoliť ICMP (ping) z verejných IP, a povoliť vzdialený prístup na porte HTTP (nie HTTPS) 10000 alebo 10001 u LTE.

 • Je potrebné vykonať dvakrát uloženie (pre každú zmenu zvlášť). Pri LTE je potrebné odčiarknúť "HTTP Referer Head Check" (a uložiť).

Presmerovanie portov

Presmerovanie portov je možné nastaviť v záložke Advanced / NAT Forwarding / Virtual server.

 1. v rozbaľovacom zozname Interface Name zvoľte vstupný WAN port,

 2. do textového poľa Service Type zadajte službu názov služby,

 3. do textového poľa External Port zadajte príslušný port alebo rozsah portov,

 4. do textového poľa Internal IP zadajte lokálnu IP adresu, na ktorú daný port bude smerovať,

 5. do textového poľa Internal Port zadajte príslušný port alebo rozsah portov,

 6. v rozbaľovacom zozname Protocol zvoľte typ protokolu, prípadne položku ALL,

 7. v rozbaľovacom zozname Status zvoľte Enabled a kliknite na SAVE.

Aktualizácia Firmware

Po prihlásení do nového zariadenia je potrebné skontrolovať verziu FW. Ak nie je aktuálny, produkčne používaný, treba ho aktualizovať. Aktuálna verzia FW sa zobrazuje v záložke Advanced / System Tools / Firmware Upgrade, kde je možné zariadenie aj aktulizovať.

DÔLEŽITÉ:

 • Uistite sa, že najnovší súbor firmvéru zodpovedá hardvérovej verzii (ako je zobrazené na stránke Firmware Upgrade).

 • Uistite sa, že máte stabilné spojenie medzi smerovačom a počítačom. Neodporúča sa aktualizovať firmvér bezdrôtovo.

 • Počas upgradu firmvéru nevypínajte smerovač.