Flexi

Konfigurácia zariadenia TP-Link Archer VR300 aDSL

 • Management zariadenia je dostupný cez WEB rozhranie na IP adrese 192.168.1.1, port 80.

 • Pri prvotnom otvorení stránky sa zobrazí výzva na zadanie nového hesla do administrácie, zadáme heslo z konfiguračné protokolu do oboch polí a pokračujeme stlačením tlačidla Lets Get Started

Konfigurácia PPPoE klienta na WAN rozhraní

 • V administrácii WBR zvolíme záložku  Advanced / Network / Internet. V základe je router nakonfigurovaný ako DHCP klient, preto je potrebné konfiguráciu zmazať a vytvoriť PPPoE klienta.

 • V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť PPPoE klienta stlačením tlačidla Add a  zadať meno a heslo pre PPPoE z konfiguračného protokolu. 

 • Po kliknutí na tlačidlo Add sa rozbalí karta a pokračujeme v konfigurácii:

DSL Modulation Type: ADSL

VPI: 1

VCI: 32

 • Internet Connection Type vyberieme PPPoE a údaje Username Password zadávame z konfiguračného protokolu. Connection Mode ponechávame v možnosti Auto.

 • Konfiguráciu potvrdíme stlačením tlačidla Save.

Konfigurácia DSL pripojenia

 • Po konfigurácii PPPoE klienta na WAN rozhraní je ešte potrebné upraviť DSL nastavenia, na karte Network klikneme na záložku DSL Setting a upravíme nasledovné parametre:

DSL Modulation Type: Auto Sync-up

Annex Type: Annex B/J

Bit Swap: Enable

 • Úpravy uložíme stlačením tlačidla Save.

Konfigurácia Wireless

 • V administrácii WBR zvolíme záložku  Advanced / Network / Internet. V záložke Wireless Settings, konfigurujeme wifi karty pre pásmo 2,4 GHz a 5 GHz zvlášť.

(Wireless router vysiela 2 WiFi siete. WiFi sieť xxx_5GHz je dostupná len na niektorých zariadeniach, ktoré disponujú 5 GHz rozhraním. Je stabilnejšia, rýchlejšia, ale má menší dosah.)

Konfigurácia vzdialeného prístupu

 • V poslednom kroku nastavíme vzdialený prístup. V záložke Advanced / System Tools / Administration povolíme Remote Management a nastavíme port 10000 pre HTTP.
 • Potvrdíme tlačidlom Save.

Analýza pripojenia

 • Po úspešnej konfigurácii v záložke Advanced Network / Internet vidíme stav linky aDSL a parametre spojenia.

Parametre linky

 • Current Rate (Kbps) je aktuálna rýchlosť akou zákazník môže komunikovať do siete internetu.
  Riadok Current Rate Downstream 6489kbit/s a Upstream 862kbit/s. Teda ide o aDSL 6Mbit.
  Ak je iný profil ako objednaná služba jedna sa o problém ktorý je potrebné preveriť.
 • Max Rate (Kbps) je maximálna rýchlosť akou zákazník môže komunikovať do siete internetu.
 • SNR Margin (dB) je signál linky. Optimálna hodnota je okolo 20db, ak by bola veľmi nízka je problém na linke s vedením.
 • Line Attenuation (dB) je útlm vedením je vhodne, keď je čo najnižší. Optimálna hodnota je od 0 – 20 dB.
 • Errors (Pkts) sú napočítané CRC chyby, ak sa objavujú aj po reštarte routera je problém na vedení prípadne v koncovom, zariadení (WBR).