Flexi

Konfigurácia zariadenia TP-Link WR-841N V14 PPPoE

 • Pripojte počítač do routra ethernetovým sieťovým káblom (do niektorého zo žltých ethernetových LAN konektorov), alebo pripojte router bezdrôtovo. Ak router vysiela WiFi sieť s názvom TP- Link..., heslo k nej nájdete napísané na spodnej strane routra na nálepke, označené ako PIN.
 • Pre prístup do zariadenia zadajte do prehliadača adresu 192.168.0.1
  Meno: admin
  Heslo: admin
  Pre prihlásenie kliknite na tlačidlo Log In.

 • Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Network, potom vyberte položku WAN, z ponuky Connection Type vyberte PPPoE a do koloniek vyplňte vaše informácie o konte.

PPP Username: vaše prihlasovacie meno
PPPPassword:vašeheslo
Confirm Password: znova zadajte vaše heslo

 • Zaškrtnite voľbu Connection Mode Always On a pre dokončenie nastavení stlačte tlačidlo Save.


 

 • Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Wireless, potom vyberte položku Basic Settings.
 • Do kolonky Wireless Network Name zadajte názov Vašej bezdrôtovej siete, z položky Mode vyberte voľbu 11bgn mixed. Položky Channel Width a Channel nastavte na Auto, uistite sa, že je zaškrtnutá voľba Enable SSID Broadcast.
 • Pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo Save.

 • Z hlavnej ponuky kliknite opäť na voľbu Wireless, potom vyberte položku Wireless Security.
 • Vyberte voľbu WPA/WPA2- Personal(Recommended), z voľby Version vyberte položku WPA2-PSK a z voľby Encryption vyberte AES. Do kolonky Wireless Password zadajte vaše heslo. Odporúčame vytvoriť heslo s minimálnou dĺžkou 8 znakov, použiť veľké a malé písmena a minimálne jeden špeciálny znak.
 • Pre dokončenie nastavení kliknite na tlačidlo Save.

 • Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu System Tools,  potom vyberte položku Password.
 • Do koloniek Old User Name a Old Password zadajte Vaše staré prihlasovacie meno a heslo. Do kolonky New User Name zadajte vaše nové prihlasovacie meno(ak chcete nechať pôvodné meno, zadajte ho nezmenené ). Do koloniek New Password a Confirm New Password zadajte Vaše nové heslo.
 • Pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo Save.

 • Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Security, potom vyberte položku Remote Management.
 • do koloniek zadajte nasledujúce údaje:
           Web Management Port: 10000
           Remote Management IP Address: 255.255.255.255​​​​​​
 • Pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo Save.

 • Z hlavnej ponuky kliknite na voľbu Security, potom vyberte položku Advanced Security.
 • Odškrtnite voľbu Forbid Ping Packet From WAN Port.
 • Pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo Save.

 • Aby sa zmeny preukázali, je potrebné reštartovať zariadenie, preto z hlavnej ponuky kliknite na voľbu System Tools, potom vyberte položku Reboot.
 • Pre reštartovanie zariadenia stlačte tlačidlo Reboot.

 • Reštart zariadenia potvrďte stlačením tlačidla OK a počkajte, kým sa zariadenie reštartuje. Po reštarte budete presmerovaný na hlavnú stránku zariadenia.