Flexi

Nastavenie bezdrôtového pripojenia Windows 8

1. Prejdite myšou do pravého horného rohu a vyberte ozubnicovú ikonu Nastavenia,

2. následne kliknite na ikonu bezdrôtového pripojenia,

3. zo zoznamu bezdrôtových sietí vyberte vašu sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť,

4. pre pokračovanie stlačte tlačidlo Pripojiť,

5. ak vaša sieť vyžaduje sieťový klúč, zobrazí sa dialógové okno pre zadanie hesla. Do kolonky Zadanie kľúča zabezpečenia siete, vložte vaše heslo,

6. pre pokračovanie v nastaveniach, stlačte tlačidlo Ďalej, 

7. v prípade že sa pripájate do domácej alebo firemnej siete kliknite na tlačidlo Áno, v opačnom prípade na tlačidlo Nie.