Flexi

Nastavenie FTP pripojenia Total Commander

1. Po spustení programu Total Comander otvorte v hornom menu ponuku Sieť,

2. vyberte Pripojiť sa na FTP server ...,

3. následne zvoľte položku Nové spojenie ...,

4. v konfiguračnom okne FTP vlastností vyplňte vaše prihlasovacie údaje. Tie sú súčasťou konfiguračného protokolu k FTP službe,

  • Relácia : DSiDATA (môže byť lubovoľné)
  • Názov hostiteľa : adresa FTP servera podľa konfiguračného protokolu (host)
  • Používateľ : vaše prihlasovacie meno (užívateľské meno)
  • Heslo : vaše heslo (heslo)
5. pre použitie pasívneho FTP zaškrtnite voľbu  Použiť pasívny mód prenosu,

6. 
pre dokončenie zadávania prihlasovacích údajov a ich uloženie kliknite na tlačidlo OK.

7. Samotné prihlásenie na FTP server (vybratý v ľavej časti okna) preveďte pomocou tlačidla Pripojiť.

Po úspešnom pripojení, sa vám  zobrazí dialógové okno.
Vpravo je Váš lokálny adresár a vľavo Váš vzdialený adresár.