Flexi

Nastavenie poštového klienta Apple Mail - POP

1. V ľavom hornom rohu kliknite na ikonu Apple,

2. 
následne vyberte voľbu System Preferences,

3. zo zoznamu položiek vyberte položku Internet Accounts,

4. zo zoznamu ponúk, vyberte Add Other Account,

5. vybete typ účtu Add a Mail Account,

6. 
pre pokračovanie, kliknite na tlačidlo Create,

7. tu zadajte vaše prihlasovacie údaje,

  • Full Name : vaše meno (tak ako bude zobrazované ostatným)
  • Email Address : vaša e-mailová adresa
  • Password : vaše heslo
8. pre pokračovanie, kliknite na tlačidlo Create,

9. vyberte typ účtu POP,

10. 
nastavte server pre prijímanie pošty,

  • Mail Server : adresa POP servera podľa konfiguračného protokolu (pop)
  • User Name : vaše prihlasovacie meno (konto)
  • Password : vaša heslo
11. pre pokračovanie v nastaveniach, kliknite na tlačidlo Next,

12. tu nastavte server pre odosielanie pošty,

  • SMTP Server : adresa SMTP servera podľa konfiguračného protokolu (smtp)
  • User Name : vaše prihlasovacie meno (konto)
  • Password : vaše heslo
13. pre dokončenie nastavení, kliknite na tlačidlo Create.